Oferta   

Dzieci:

 • Diagnostyka neurorozwoju dziecka
 • Stymulacja dzieci z wyzwaniami rozwojowymi
 • Terapia dzieci z zaburzeniami zachowania
 • Socjoterapia
 • Diagnoza psychologiczna

W pracy swojej budujemy kliniczne narzędzia diagnostyczne dostosowane do potrzeb każdego dziecka. To co jest ważne dla nas to rozpoznanie szans rozwojowych dziecka, a nie tylko stwierdzenie deficytu. Bardzo szczegółowo diagnozujemy stan dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego  (OUN) u dzieci. Dzięki temu we wczesnej diagnozie oceniamy możliwości rozwoju jakie ma każde dziecko. Wypracowanie metod diagnostycznych to efekt studiów nad neuropsychologią rozwojową dziecka, a także współpraca z innymi specjalistami w tym zakresie. Program pracy z dzieckiem jest zawsze układany indywidualnie dla każdego dziecka w zależności od diagnozy neurorozwoju.

W programach terapii uwzględniamy: terapię priopriocepcji, ocenę i stymulację odruchów dziecięcych, elementy integracji sensorycznej, polisensoryczną neurostymulację oraz stymulację wyższych funkcji psychicznych takich jak: pamięć, spostrzeganie, myślenie, rozwój języka, uwaga i koncentracja.

Dla rodziców dzieci znajdujących się pod naszą opieką prowadzimy raz w miesiącu bezpłatne spotkania edukacyjne, pomagające zrozumieć problemy rozwojowe dziecka.


 Młodzież:

 • Psychoterapia osób z zaburzeniami zachowania
 • Lęki i fobie
 • Pomoc w opanowaniu stresu

Dorośli:

 • Mediacje małżeńskie
 • Psychoterapia
 • Opanowywanie stresu
 • Treningi interpersonalne
 • Trening Umiejętności Wychowawczych dla rodziców
 • Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych - we współpracy z Fundacją Ernst & Young

Psychoterapia prowadzona jest w oparciu o Teorię Schematów J.Younga


Szkolenia

Wszystkie szkolenia przygotowujemy na zamówienie. Zawsze przygotowujemy ofertę tak, aby móc zaspokoić potrzeby osób, które szkolimy. Przedstawione poniżej propozycje stanowią pewną bazę tematyczną w której się specjalizujemy.