Współpraca   

Organizujemy wspólnie z różnymi specjalistami i organizacjami wiele przedsięwzięć. Prezentujemy niektóre z nich:

 • Obozy terapeutyczne dla dzieci

Raz w roku organizujemy obóz terapeutyczny z programem neurostymulacji dla Fundacji Ernst & Young. Uczestnikami są dzieci wytypowane przez pracowników Fundacji, które wychowuja się w rodzinach zastępczych lub adopcyjnych. W programie obozu są zajęcia terapeutyczne dotyczące więzi i stymulacja rozwoju z uwzględnieniem dzieci z FAS. Z ramienia Fundacji współpracujemy z Panią Moniką Łukasik i  Agnieszką Jakubiak

Letnie warsztaty dla dzieci

Jest to forma wypoczynku połączona z praca terapeutyczną. W warsztatach uczestniczą dzieci, które korzystają z naszej pomocy w ciagu roku szkolnego. W realizacji warsztatów pomagają nam:

Michalina Jarosz - pedagog, socjoterapeuta, Edyta Pocałun - pedagog,

Przy realizacji wybranych projektów szkoleniowych pomagają nam:

Krzysztof Liszcz - lekarz psychiatra, pracownia AKSJOMAT Toruń.

Katarzyna Liszcz - mama dzieci wymagających stymulacji rozwoju, instruktor programu dla rodziców zastępczych, edukator FAS.

Lilianna Krzywicka - psycholog, socjolog. Specjalista w zakresie przemocy w rodzinie - ekspert PARPA. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru więzi.

Katarzyna Cholewa - psycholog, pedagog.Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia.Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących budowania tożsamości w każdym wymiarze rozwoju człowieka. Współpracuje z nami w programach dla rodziców zastępczych i adopcyjnych.

 Współpracujemy z następującymi instytucjami:

 • Fundacja Ernst & Young - Warszawa
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Warszawa
 • Pracownia AKSJOMAT - Toruń
 • Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej - świetlica socjoterapeutyczna
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Głębowicach
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Osieku
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Żywcu
 • Stowarzyszenie  Pomocy Dzieciom i Rodzinie "MOŻNA INACZEJ" - Ustroń
 • Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Oddział Bielsko- Biała
 • Akademia Medyczna CM UJ Kraków - Zakład Radiologii
 • Stowarzyszenie PRO FAMILIA - Kraków
 • Fundacja na rzecz zdrowia małych dzieci ZERO - PIEĆ

                                                 Zapraszamy do współpracy!