Sekretariat:

Centrum Psychologiczne ITEM w Żywcu

33 861 38 44

Monika Iskierka-Mreńca - ITEM

Monika Iskierka - Mreńca

Psycholog z kwalifikacjami pedagogicznymi. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Trener warsztatów umiejętności psychospołecznych - absolwentka Szkoły Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Gniazdo" w Katowicach.

Specjalizuje się w diagnostyce psychologicznej i neuropsychologicznej dzieci i młodzieży. Prowadzi badania diagnostyczne dla dzieci z FASD i innymi trudnościami rozwojowymi  oraz szkolenia dla rodziców i specjalistów z zakresu FASD, traumy wczesnodziecięcej i przywiązania.

Ukończyła szkolenie z zakresu neurostymulacji dzieci oraz szkolenie dla specjalistów w ramach Akademii Świadomego Rodzica przygotowujące do pracy z rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi. Ma kwalifikacje do prowadzenia szkoleń przez internet.

W poradni zajmuje się w diagnozą neuropsychologiczną dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z neuropsychologii rozwojowej w ujęciu eksperymentalno-klinicznym.  Edukację w zakresie diagnozy neuropsychologicznej dzieci zdobywała pod kierunkiem prof. Anety Rity Borkowskiej z UMCS Lublin i dr Teresy Jadczak-Szumiło i stale doskonali się w tym zakresie. Wchodzi również w skład zespołu prowadzącego szkolenia i warsztaty z zakresu FASD, traumy wczesnodziecięcej i przywiązania.

Ukończone szkolenia i przebieg pracy zawodowej

 • 2010 ukończona Śląska Szkoła Trenerów "Gniazdo"
 • 2010 wolontariusz w Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny Krzyż z siedzibą w Bielsku-Białej
 • 2011 ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • 2012 wolontariusz w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SPZOZ w Bielsku-Białej
 • Od 2012 r. do nadal współpraca z ITEM Centrum Psychologiczne (diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna dzieci i młodzieży; prowadzenie szkoleń z zakresu FASD, traumy wczesnodziecięcej i przywiązania)
 • 2013 ukończone podyplomowe studia kwalifikacyjne na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • 2013 – 2014 koordynator, psycholog-diagnosta i współprowadząca szkolenia dla specjalistów z zakresu procedur diagnozy psychologicznej w FASD w projekcie ALICJA organizowanym przez PARPA
 • 2013 – 2017  psycholog w przedszkolach na terenie gminy Porąbka (praca terapeutyczna z dziećmi i ich rodzicami)
 • 2014 ukończony kurs Metodyka Zdalnego Nauczania w Be-Clever Smart Blended Learning LTD
 • 2014, 2016, 2017 ukończone kursy w zakresie neurostymulacji dzieci metodą MNRI®
 • 2015 ukończony kurs „Neuropsychologia Kliniczna Dziecka. Teoria i praktyka.” prowadzony przez prof. Anetę Ritę Borkowską
 • 2015 prelegentka podczas I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Krakowie pt.: „FASD: problem kliniczny i społeczny”  (wykład pt. „Studium przypadku dziecka z FASD – diagnoza i terapia”)
 • 2016 ukończenie szkolenia dla specjalistów w ramach Akademii Świadomego Rodzica przygotowującego do pracy z rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi
 • 2017 ukończenie certyfikowanego szkolenia dla diagnostów FASD (Katedra Radiologii CM UJ i PARPA