Sekretariat:

Centrum Psychologiczne ITEM w Żywcu

33 861 38 44

item - Centrum Psychologiczne » program szkolenia bazowego


Program szkoleniowy pt.:

Więź jako czynnik chroniący rozwój człowieka©

Jest to warsztat bazowy, po którym można kontynuować szkolenia na bardziej zaawansowanym poziomie. Warsztat ten jest programem autorskim i zastrzeżony prawem jest zarówno tytuł jak i program zajęć. 

Cele programu:

  • zapoznanie uczestników z podstawowymi systemami regulacji emocji w teorii przywiązania
  • style przywiązania w pełnym cyklu życia człowieka - znaczenie dla zachowania w sytuacjach trudnych
  • WMO - Wenętrzne modele operacyjne jako baza rozwoju osobowości człowieka
  • problemy dzieci z pozabezpiecznymi stylami przywiązania
  • Reactive Attachment Disorder RAD - objawy i konsekwencje rozwojowe
  • Jak rozumieć zachowania dzieci po traumie separacyjnej
  • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z RAD
  • Kierunki pomocy w sytuacji zaburzenia więzi

Moduł szkoleniowy 40 godzinny - dwa zjazdy po 20 godzin.
Całość szkolenia prowadzona w paradygmacie przywiązania.

            Program:

I Moduł

1 dzień

10.00 - 11.00 Rozpoczęcie i określenie celów szkolenia
11.00 - 13.00 Dzieci porzucone a zaburzenia regulacji emocji. Style przywiązania.
13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 - 16.00 Style przywiązania a zaburzenia regulacji emocji
16.00 - 18.00 Zaburzenia regulacji i konsekwencje w późniejszym życiu - przykłady

2 dzień

9.00 - 11.00 Zaburzenia zachowania u dzieci z pozabezpiecznymi stylami przywiązania i RAD
11.00 - 11.15 przerwa na kawę
11.15 - 13.00 Analiza przypadków
13.00 - 14.00 przerwa obiadowa
14.00 - 16.00 Jak modyfikować niepożądane zachowania dzieci wynikające z pozabezpiecznych stylów przywiązania i RAD - kierunki terapii
16.00 - 16.15 przerwa na kawę
16.15 - 17.00 Kierunki terapii c.d. Zakończenie szkolenia.

Koszt: 1800 zł za całość od osoby

Ilość osób: nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20.

Prowadzenie:

dr Teresa Jadczak-Szumiło, Emil Szumiło

II Moduł

1 i 2 dzień

- analiza zachowań w pełnym cyklu życia w paradygmacie przywiązania.
Casy study na przykładach własnych.
Godziny zajęć tak jak na Moduł I

Zapisy:

Poprzez ankietę