Sekretariat:

Centrum Psychologiczne ITEM w Żywcu

33 861 38 44

Teresa Jadczak-Szumiło
dr n.społecznych, psycholog

 

Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - promotor prof. Elżbieta Hornowska.

Absolwentka studiów podyplomowych "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna" UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka.

Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przemocy.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci - opracowała w tym obszarze kwestionariuszn do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS - skala do oceny noworodków T. Brazeltona.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia "Zasłużony dla Służby Zdrowia"  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.). Badania prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem, lekarzem radiologiem CM UJ w Krakowie.

 • W latach 1990 - 1993 pracowała jako asystent na Uniwersytecie Warszawskim w katedrze Dydaktyki Ogólnej u prof. Czesława Kupisiewicza
 • W latach 1993 - 2004 opracowała koncepcję i prowadziła poradnię Zespół Pomocy Rodzinie w Żywcu - nagroda ministra pracy za wybitne osiągnięcia w pomocy społęcznej
 • W latach 1997- 1998 uczestniczyła w pracach na rzecz stworzenia ośrodków interwencji kryzysowej po powodzi w Polsce - zespół rządowy.
 • W latach 2013-2015 była konsultantem w poradni FASD w Wojewódzkim Szpitalu Pediatrycznym im. św. Ludwika w Krakowie.
 • W latach 2002 - 2016 pracowała na rzecz rodziców zastępczych i adopcyjnych. Jest autorką programu Zrozumieć Dziecko dla rodziców zastępczych, wspólnie z Emilem Szumiło opracowała program Akademii Świadomego Rodzica który obecnie funkcjonuje pod nazwą Regulacje Emocji dla Rodziców - program pracy nad poprawą więzi w rodzinie. 
 • Prowadziła obozy terapeutyczne dla dzieci z FASD
 • Od roku 1993 jest ekspertem w PARPA Warszawa w zakresie socjoterapii i FASD.
 • W latach 2013 - 2014 była konsultantem progamu badawczego ALICJA - program epidemiologiczny w zakresie FASD
 • Jest wykładowcą na podyplomowych studiach z diagnozy i terapii neuropsychologicznej UMCS Lublin.
 • Jest autorką kwestionariusza neurorozwojowego dla niemowląt i małych dzieci BND
 • Jest autorką całościowego MODELU TERAPII DLA DZIECI Z FASD
 • Prowadzi superwizję dla diagnostów FASD w Polsce
 • Prowadzi superwizję dla specjalistów pracujacych w obszarze zaburzeń przywiązania

 

 Publikacje:

 1. Jadczak-Szumiło, T. Grupa Socjoterapeutyczna w: E. Kozdrowicz /red./ Poradnia w szkole. Wyd. KKT Warszawa 1990
 2. Jadczak-Szumiło, T.;Sołtys, E. (2001)  Jestem na moście, czyli jak pomóc dziecku po powodzi. Polsko -Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa
 3. Jadczak-Szumiło T., Tylko mnie kochaj Świat Problemów nr 3, marzec 2006
 4. Jadczak-Szumiło T., Sytuacje kryzysowe i interwencja kryzysowa w: M. Taraszkiewicz red. (2007) Sytuacje kryzysowe w szkole, CODN Warszawa
 5. Jadczak-Szumiło, T. (2008) Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD, PARPA , Warszawa.
 6. Jadczak-Szumiło, T.(2008) Dlaczego potrzebna jest wczesna diagnoza dla dzieci z FASD? Świat problemów nr 12.
 7. Jadczak-Szumiło, T.; Kałamajska-Liszcz, K.(2009) Biorę odpowiedzialność - program profilkatyczny dla młodzieży na temat FASD, PARPA Warszawa
 8. Jadczak-Szumiło, T.(2015) Problemy diagnostyczne dzieci z FASD - implikacje do diagnozy. Podsumowanie 15 lat badań własnych nad problemem dzieci z FASD w Polsce w: Niemierko, B.; Szmigiel, M.K.(red.) wyd. PTDE Kraków
 9. Jadczak-Szumiło, T.(2016) Teoria przywiązania i jej zastosowanie w pracy z rodziną w: Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji (red.) Krasiejko, I.; Ciczkowska-Giedziun, M. wyd. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa
 10. Jadczak-Szumiło, T. (2016) Przywiązanie jako istotny czynnik rozwoju człowieka w: Spektrum autyzmu - neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Rozetti , A.; Rybakowski, F. ( red.) wyd.: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Łódź-Warszawa
 11. Jadczak-Szumiło, T.(2016) Diagnoza preautyzmu w: Spektrum autyzmu - neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Rozetti, A.; Rybakowski, F. (red.)  wyd.: Krajowe Wydawnictwo Autyzmu, Łódź-Warszawa
 12. Jadczak-Szumiło, T.(2016) Rozwój mowy u dzieci z FASD w: Wczesna Interwencja logopedyczna, Kaczorowska-Bray, Milewski, S.(red) Wyd. Harmonia, Gdańsk
 13. Jadczak-Szumiło, T.(2018) Model Pomocy dla dzieci z FASD. - w druku
 14. Jadczak-Szumiło, T (2018) Problemy emocjonalne dzieci w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa

Broszury edukacyjne:

 

 • M. Czub, Jadczak-Szumiło T. Pierwszy rok życia dziecka Broszura dla programu Rodzina na Starcie.
 • Zrozumieć dziecko z FASD
 • FAS - Fundacja ETOH
 • Trauma - Fundacja ETOH
 • Przywiązanie - Fundacja ETOH