Sekretariat:

Centrum Psychologiczne ITEM w Żywcu

33 861 38 44

item - Centrum Psychologiczne » aktualności


Regulacja emocji dla rodziców adopcyjnych
2020-02-06

 

 

Rodzice adopcyjni często zgłaszają się po pomoc gdy mają trudności z zachowaniem dzieci.

 

Dzieci adoptowane mogą - PAMIĘTAJCIE! NIE MUSZĄ! – mieć trudności w kontroli ekspresji emocjonalnej. Mogą także prezentować zachowania mało zrozumiałe dla otoczenia. Część trudnego zachowania może wynikać z traumy czy z deficytów OUN. Kiedy już wiecie, o co chodzi Waszemu dziecku, diagnoza została postawiona, to wiecie też, że punktem startowym do pracy z dzieckiem jest przygotowanie rodziców do radzenia sobie z trudnymi emocjami dziecka i własnymi.

 

Zapraszamy wtedy na zajęcia z REGULACJI EMOCJI.

 

Warsztat z regulacji emocji jest autorskim programem Emila Szumiło i jest wynikiem jego klinicznej pracy. Warsztat ten jest prowadzony dla rodziców biologicznych i adopcyjnych. Grupy jednak są dzielone ze względu na specyfikę pracy z dziećmi adopcyjnymi. Warsztaty prowadzone są oddzielnie dla matek i ojców, aby każdemu uczestnikowi umożliwić jak najlepszy komfort do pracy nad własnym stylem przywiązania i rozumieniem dziecka. Warsztat prowadzony jest w dwóch częściach. Jeden weekend rodzice pracują nad analizą własnych możliwości w zakresie regulowania emocji, a drugie spotkanie poświęcone jest na analizę stylu przywiązania dziecka i rozumienie jego zachowania. Każda grupa rodzicielska, która ukończyła warsztaty, z regulacji emocji pozostaje w stałym kontakcie tzw. superwizyjnym w zakresie rozumienia zachowania dziecka i wprowadzania korekty tego zachowania. Oddziaływanie na zachowanie dziecka poprzez korygowanie regulacji w zakresie emocji i uczenie rodziców tzw. mentalizacji daje szanse powodzenia w terapii przywiązania dzieci, które mają trudności z tego obszaru.

 

Regulacje dla rodziców adopcyjnych prowadzi Emil Szumiło i Hanna Antczak.

 

Koszt zajęć: 650 zł za jedno spotkanie (jeden weekend)

 


 

Zobacz pełną ofertę dla Rodzin adopcyjnych tutaj »