Rejestracja:  33 861 38 44
w godz. 8:00-11:00 i 14:00-16:00  

  

 

Organizacja pożytku publicznego


Twój 1,5 % pozwala nam realizować zadania dla rodzin
w tym rodzin adopcyjnych.

 

Numer konta:
22 8137 0009 0033 8927 2000 0010
KRS 0000701962

 


Fundacja, którą zarządza dr Teresa Jadczak-Szumiło propaguje wiedzę na temat FASD,
wspiera rodziny adopcyjne w zakresie wychowania dzieci z FASD i trudnościami w przywiązaniu.

 Fundacja Rodzina od A do Z

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Fundacja Rodzina od A do Z organizuje bezpłatne Szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 

 

Celem planowanych spotkań z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi jest zwiększenie ich wiedzy na temat FASD, rozumienia specyfiki funkcjonowania dzieci z tym zaburzeniem, a także udzielenie zarówno grupowej pomocy w wychowaniu i opiece nad dzieckiem z FASD w środowisku domowym oraz szkolnym, jak i indywidualnego wsparcia w wychowaniu dzieci. 

 

Program szkolenia obejmuje trzy sesje. Każdy zjazd został podzielony odpowiednio dla tematu w sposób zapewniający wiedzę i edukację, ćwiczenie umiejętności praktycznych dotyczących wspierani dziecka z FASD oraz pomoc psychologiczną. 

 

Nabór jest prowadzony na 3 grupy szkoleniowe. 

Informacje o szkoleniach uzyskają Państwo drogą telefoniczną lub e-mailową

 

 Kilka słów o Fundacji Rodzina od A do Z

 

Fundacja Rodzina od A do Z powstała w 2017 roku. Fundatorami są Teresa Jadczak-Szumiło i Emil Szumiło. Idea powołania Fundacji wiązała się z chęcią szerzenia pomocy dla rodzin w tym rodzin adopcyjnych. Chcemy mieć możliwość szerzenia wiedzy na temat przywiązania, traumy dziecięcej i FASD. Troszczymy się o możliwość życia dla dzieci w dobrych warunkach. Fundacja wsparła także NGO z Podbeskidzia w walce o czyste powietrze. Włączyliśmy się w tę pracę na prośbę rodziców chorych dzieci z Żywiecczyzny. Prezesem Fundacji od roku 2017 jest dr Teresa Jadczak-Szumiło.

Fundacja realizowała w ciągu ostatnich lat następujące zadania:

  • 2017 rok konferencja w sejmie na temat potrzeb dzieci z FASD
  • 2017-2018 edukacja rodziców na temat żywienia dzieci z FASD
  • 2018-2019 edukacja nauczycieli Montessori na temat przywiązania
  • 2021 – edukacja nauczycieli Montessori na temat regulacji emocji u dzieci
  • 2018-2021 edukacja rodziców na temat FASD
  • 2019-2021 edukacja nauczycieli na temat FASD
  • 2020-2021 edukacja rodziców adopcyjnych na temat traumy i przywiązania

Naszym wielkim marzeniem jest powrót do organizacji turnusu terapeutycznego dla dzieci z FASD i dzieci adoptowanych i ich rodziców. Twój 1% pozwoli dzieciom wracać do zdrowia po wczesnej traumie rozwojowej. Programy nasze stanowią unikalną ofertę na rynku usług psychologicznych w Polsce, a jeśli chodzi o pomoc dzieciom z FASD również na świecie. Pozwala nam na to ponad 25 lat badań klinicznych nad tym tematem pani dr Teresy Jadczak-Szumiło i jej kliniczna praca.

Rekomendacje:

 

 

Organizacja pożytku publicznego


Twój 1,5 % pozwala nam realizować zadania dla rodzin
w tym rodzin adopcyjnych.

 

Numer konta:
22 8137 0009 0033 8927 2000 0010
KRS 0000701962

 


Fundacja, którą zarządza dr Teresa Jadczak-Szumiło propaguje wiedzę na temat FASD,
wspiera rodziny adopcyjne w zakresie wychowania dzieci z FASD i trudnościami w przywiązaniu.