Rejestracja:  33 861 38 44  

  

 

Organizacja pożytku publicznego


Twój 1,5 % pozwala nam realizować zadania dla rodzin
w tym rodzin adopcyjnych.

 

Numer konta:
22 8137 0009 0033 8927 2000 0010
KRS 0000701962

 


Fundacja, którą zarządza dr Teresa Jadczak-Szumiło propaguje wiedzę na temat FASD,
wspiera rodziny adopcyjne w zakresie wychowania dzieci z FASD i trudnościami w przywiązaniu.

 Fundacja Rodzina od A do Z

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 

Fundacja Rodzina od A do Z organizuje bezpłatne Szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 

 

Celem planowanych spotkań z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi jest zwiększenie ich wiedzy na temat FASD, rozumienia specyfiki funkcjonowania dzieci z tym zaburzeniem, a także udzielenie zarówno grupowej pomocy w wychowaniu i opiece nad dzieckiem z FASD w środowisku domowym oraz szkolnym, jak i indywidualnego wsparcia w wychowaniu dzieci. 

 

Program szkolenia obejmuje trzy sesje. Każdy zjazd został podzielony odpowiednio dla tematu w sposób zapewniający wiedzę i edukację, ćwiczenie umiejętności praktycznych dotyczących wspierani dziecka z FASD oraz pomoc psychologiczną. 

 

Aktualnie nabór jest prowadzony na 3 grupy szkoleniowe. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA TUTAJ >>  formularz zgłoszeniowy »

  Wypełniony formularz należy odesłać na adres e-mailfasdedukacja2@gmail.com

     Telefon kontaktowy: 605 243 310

 

 

Terminy zjazdów:

 
 

Zjazd I online

Grupa  Termin  Godziny lekcyjne 45 min

Grupa I 

I zjazd on-line 

 

03.06.2022 piątek 

04.06.2022 sobota 

05.06.2022 niedziela 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

18.00 – 22.00 – 5 i 15 minut 

18.00 – 22.00 – 5 i 15 minut 

Grupa II 

I zjazd on-line

12.06.2022 niedziela 

13.06.2022 poniedziałek 

14.06.2020 wtorek 

 9.00 – 13.00 – 5 i 15 minut 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

Grupa III 

I zjazd on-line 

17.06.2022 piątek 

18.06.2020 sobota 

19.06.2020 niedziela 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

 

 

 

Zjazd II online

Grupa  Termin  Godziny lekcyjne 45 min

Grupa I 

II zjazd on-line 

 

04.07.2022 poniedziałek 

05.07.2022 wtorek

06.07.2022 środa

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

Grupa II 

II zjazd on-line

07.07.2022 czwartek

08.07.2022 piątek 

09.07.2020 sobota 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

Grupa III 

II zjazd on-line 

11.07.2022 poniedziałek

12.07.2020 wtorek

13.07.2020 środa

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

17.00 – 21.00 – 5 i 15 minut 

 

 

 

III zjazd

24-25 września lub 15-16 października

 

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu zakłada 100% obecność na zajęciach.

Za program merytoryczna odpowiada dr Teresa Jadczak-Szumiło,

 

Warunki udziału: Warunkiem udziału w szkoleniu jest wychowywanie dziecka z FASD. Uczestnik szkolenia nie może równocześnie brać udziału w innym szkoleniu na podobny temat organizowanym w ramach konkursu NPZ. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach.

 

Serdecznie zapraszamy 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA TUTAJ >>  formularz zgłoszeniowy »

  Wypełniony formularz należy odesłać na adres e-mailfasdedukacja2@gmail.com

     Telefon kontaktowy: 605 243 310

 

Z poważaniem
dr Teresa Jadczak-Szumiło
Prezes Fundacji

 

 

 

 Kilka słów o Fundacji Rodzina od A do Z

 

Fundacja Rodzina od A do Z powstała w 2017 roku. Fundatorami są Teresa Jadczak-Szumiło i Emil Szumiło. Idea powołania Fundacji wiązała się z chęcią szerzenia pomocy dla rodzin w tym rodzin adopcyjnych. Chcemy mieć możliwość szerzenia wiedzy na temat przywiązania, traumy dziecięcej i FASD. Troszczymy się o możliwość życia dla dzieci w dobrych warunkach. Fundacja wsparła także NGO z Podbeskidzia w walce o czyste powietrze. Włączyliśmy się w tę pracę na prośbę rodziców chorych dzieci z Żywiecczyzny. Prezesem Fundacji od roku 2017 jest dr Teresa Jadczak-Szumiło.

Fundacja realizowała w ciągu ostatnich lat następujące zadania:

  • 2017 rok konferencja w sejmie na temat potrzeb dzieci z FASD
  • 2017-2018 edukacja rodziców na temat żywienia dzieci z FASD
  • 2018-2019 edukacja nauczycieli Montessori na temat przywiązania
  • 2021 – edukacja nauczycieli Montessori na temat regulacji emocji u dzieci
  • 2018-2021 edukacja rodziców na temat FASD
  • 2019-2021 edukacja nauczycieli na temat FASD
  • 2020-2021 edukacja rodziców adopcyjnych na temat traumy i przywiązania

Naszym wielkim marzeniem jest powrót do organizacji turnusu terapeutycznego dla dzieci z FASD i dzieci adoptowanych i ich rodziców. Twój 1% pozwoli dzieciom wracać do zdrowia po wczesnej traumie rozwojowej. Programy nasze stanowią unikalną ofertę na rynku usług psychologicznych w Polsce, a jeśli chodzi o pomoc dzieciom z FASD również na świecie. Pozwala nam na to ponad 25 lat badań klinicznych nad tym tematem pani dr Teresy Jadczak-Szumiło i jej kliniczna praca.

Rekomendacje:

 

 

Organizacja pożytku publicznego


Twój 1,5 % pozwala nam realizować zadania dla rodzin
w tym rodzin adopcyjnych.

 

Numer konta:
22 8137 0009 0033 8927 2000 0010
KRS 0000701962

 


Fundacja, którą zarządza dr Teresa Jadczak-Szumiło propaguje wiedzę na temat FASD,
wspiera rodziny adopcyjne w zakresie wychowania dzieci z FASD i trudnościami w przywiązaniu.