Rejestracja:  33 861 38 44
w godz. 8:00-11:00 i 14:00-16:00  

  

item - Centrum Psychologiczne » oferta - Diagnoza i Terapia Neurorozwoju dziecka

 

Diagnoza noworodków skalą NBAS®

 

Skala opracowana przez lekarza pediatrę T. Brazeltona jest niezwykłą pomocą dla dzieci i rodziców. Pozwala wykonać poszerzoną obserwację dziecka podczas wizyt domowych i spotkań w poradni. Skala służy do oceny bardzo małych dzieci od 0 do 7 tygodnia życia. Daje więc szansę poznania dziecka na starcie.

 

Skala Brazeltona NBAS to doskonałe narzędzie pozwalające na wnikliwą obserwację funkcjonowania nowonarodzonego dziecka, rozumienie jego komunikatów, a także właściwe interpretowanie ich i adekwatne zaspokajanie potrzeb maluszka. Badanie skalą NBAS to doskonały czas na rozmowę z rodzicami dziecka. Wyjaśnienie obaw związanych z opieką, zadanie pytań, zyskanie poczucia pewności w opiece nad dzieckiem.

 


 

Ponieważ na badanie jest niewiele czasu – od urodzenia tylko 7 tygodni
– dzieci na to badanie są zapisywane po wysłaniu 
SMS o treści NOWORODEK NBAS
na numer tel. 605 30 45 30

 


 

  • Koszt badania - 200 zł
  • Koszt dla Uczestnika zajęć w Szkole Rodzenia – 150 zł

 


Diagnostyka neurorozwojowa dzieci

 

Diagnoza neurorozwoju to ocena procesów sensoryczno-motorycznych dziecka. Brak dojrzałości w odbiorze bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych, w procesach równowagi i w schematach rozwoju motorycznego może skutkować trudnościami funkcjonalnymi.

Zwykle badanie neurorozozwojowe obejmuje ocenę procesów integracji sensorycznej wg protokołu SI. Jednak kiedy badanie jest wykonywane przez doświadczonego klinicystę, pozwala ocenić rozwój dziecka w znacznie szerszym wymiarze. Problemy neurorozwojowe u dzieci to często sygnał trudności na wielu innych wymiarach rozwoju w tym rozwoju poznawczego i emocjonalnego. Specjalizujemy się w ocenie wpływu traumy wczesnodziecięcej na rozwój dzieci i na ich procesy sensoryczno-motoryczne. Zajmujemy się kliniczną diagnozą różnicową. W przypadku dzieci z chorobami rzadkimi i dzieci z FASD szukamy ich mocnych stron, aby móc zbudować ich rozwój najpełniej jak to tylko możliwe.

Prawidłowy przebieg procesów neurorozwojowych jest potrzebny do wykonywania takich czynności jak:

- rysowanie, pisanie, mówienie, liczenie, koncentracja, uwaga, myślenie, kreatywność, pamięć, procesy uczenia się.

Doktor Teresa Jadczak-Szumiło na podstawie praktyki klinicznej i badań nad rozwojem dzieci opracowała kliniczny protokół badania neurorozwojowego. Stosujemy go zarówno w pracy z pacjentami jak i skutecznie uczymy innych specjalistów.

 


 

Zindywidualizowany program terapii neurorozwojowej

 

Każde dziecko po diagnozie neurorozwojowej może uczestniczyć w zajęciach neurostymulacji. Program pracy przygotowywany jest indywidulanie, a terapeuta neurorozwojowy czuwa nad jego realizacją. Rodzice dziecka uczestniczą aktywnie w tym procesie. Są zawsze obecni podczas zajęć. Dbamy o to, aby nie generować u dzieci dodatkowego lęku kiedy rodzic pozostawia go w gabinecie samego. Rodzice mogą zawsze dopytać o wykonywanie ćwiczenia i uczestniczyć w zabawie z dzieckiem. Program jest weryfikowany dla dziecka średnio co 10 tygodni. Ponadto zawsze przygotowujemy program domowy, który ma za zadanie podtrzymać efekty pracy w gabinecie. Włączenie rodziców do wspólnej realizacji ćwiczeń pozwala włączyć do pracy zabawę i odciążyć dziecko z poczucia ciągłego uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych co jest ważne zwłaszcza dla dzieci przewlekle chorych.

Terapeuci neurororozwojowi pracujący w naszym zespole mają za sobą ponad 20 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. Mimo że pracują w obszarze neurorozwojowym mają za sobą edukację w zakresie psychologii rozwojowej w tym traumy wczesnodziecięcej i tym samym dobrze realizują misję naszej poradni. Pracujemy od początku razem, co pozwala nam tworzyć unikalny, dobrze skomunikowany zespół.