Rejestracja:  33 861 38 44
w godz. 8:00-11:00 i 14:00-16:00  

  


 

 

 konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Żywcu
14  8137 0009 0007 7666 3000 0020

 


item - Centrum Psychologiczne » Szkolenia

 

Specjalizujemy się w diagnostyce i terapii zaburzeń związanych z przywiązaniem. Nasza wiedza była zdobywana podczas szkoleń z terapeutami z Wielkiej Brytanii i jest konsekwencją kilkunastoletniej pracy terapeutycznej z rodzicami dzieci, które na skutek separacji doświadczyły traumy i powikłań w zakresie stylu przywiązania. Praca terapeutyczna nad regulacją emocji i modyfikacją WMO jest kluczem do zrozumienia i modyfikacji wielu zachowań człowieka na przestrzeni całego cyklu życia. W tym zakresie szkolimy też specjalistów i rodziców. Zapraszamy aktualnie na następujące szkolenia:

 

Szkolenia z zakresu przywiązania:

1. Szkolenie bazowe - realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Traumy

  • Więź jako czynnik chroniący rozwój człowieka (dwa spotkania weekendowe) - 2300 zł /osoba
    Szkolenie bazowe jest zalecane jako szkolenie wprowadzające do wszystkich innych szkoleń
    prowadzonych  przez Item - Centrum Psychologiczne i Polski Instytut Traumy.

 

2. Trening psychologiczny pracy własnej w kontekście teorii przywiązania (5 dni) – 2700 zł/osoby
    Udział w treningu tylko dla osób, które ukończyły szkolenie bazowe
    "Więź jako czynnik chroniący rozwój człowieka".
     Szkolenie realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Traumy.

 

Zapisy - Ankieta tutaj


 

Trauma niemowląt i małych dzieci - zajęcia dla profesjonalistów

 

1. Trauma wczesnodziecięca – jak pracować z małymi dziećmi – 4 dni - 5 700 zł.
Szkolenie realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Traumy.

2. Stany dysocjacyjne u niemowląt i małych dzieci – diagnoza różnicowa autyzmu, wczesnej traumy i zaburzeń przywiązania - 4 dni -  5 700 zł. 
Szkolenie realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Traumy.

Zapisy - Ankieta tutaj


 

Szkolenie FASD - profesjonaliści

 

Zintegrowany Model Terapii dla dzieci z FASD – 3 spotkania 20 godzinne – 6 000zł

 

Zapisy - Ankieta tutaj


 

Regulacje emocji i trauma dziecięca — zajęcia dla rodziców

 

1. Regulacje emocji w paradygmacie przywiązania – zajęcia dla rodziców cz. I – 1500 zł i cz. II – 1200 zł

2. Jak opiekować się dzieckiem po traumie wczesnodziecięcej, aby zdrowiało – 1200 zł

3. Trening psychologiczny – Jak regulować emocje dzieci (zajęcia tylko dla osób, które były uczestnikami zajęć z regulacji emocji, obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna) – 2 500zł

 

Zapisy - Ankieta tutaj


 

Wsparcie dla dzieci z FASD w szkole i w domu — zajęcia dla rodziców

 

3 spotkania 20 godzinne – 1 500 zł

Warsztaty przeznaczone dla rodziców z FASD mają na celu zwiększyć kompetencje opiekuńcze i wychowawcze rodziców i opiekunów dzieci z FASD.

Prowadzący zajęcia: Teresa Jadczak-Szumiło, Dorota Babińska-Waluś

 

Zapisy - Ankieta tutaj


 


 

 

 konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Żywcu
14  8137 0009 0007 7666 3000 0020