Sekretariat:

Centrum Psychologiczne ITEM w Żywcu

33 861 38 44

item Centrum Psychologiczne » oferta - Poradnia Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży i Dorosłych


 

W zakresie pomocy dla młodzieży proponujemy:

 

Diagnostyka

 • Diagnoza problemów emocjonalnych i osobowościowych
 • Konsultacje lekarza psychiatry

 

 Terapia

 • Psychoterapia indywidualna w paradygmacie SCHEMA THERAPY®
 • Psychoterapia w zakresie regulacji emocjonalnych związanych ze stylami przywiązania
 • Psychoterapia lęku
 • Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych
 • Konsultacje dla rodziców w kwestiach wychowawczych

 

Szkolenia

 • Zadania rodziców
 • Zadania wychowawców
 • Zaburzenia przywiązania
 • Trauma wczesnodziecięca
 • Profilaktyka autyzmu
 • FAS i inne zaburzenia neurorozwojowe
 • Diagnostyka małych dzieci
 • Neurostymulacja

 

W zakresie pomocy dla dorosłych proponujemy:

 

Diagnostyka

 • Diagnoza problemów emocjonalnych i osobowościowych
 • Konsultacje lekarza psychiatry

 

 Terapia

 • Psychoterapia indywidualna w paradygmacie SCHEMA THERAPY®
 • Psychoterapia w zakresie regulacji emocjonalnych związanych ze stylami przywiązania
 • Psychoterapia lęku
 • Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych
 • Konsultacje dla rodziców w kwestiach wychowawczych

 

Szkolenia

 • Zadania rodziców
 • Zadania wychowawców
 • Zaburzenia przywiązania
 • Trauma wczesnodziecięca
 • Profilaktyka autyzmu
 • FAS i inne zaburzenia neurorozwojowe
 • Diagnostyka małych dzieci
 • Neurostymulacja