Rejestracja:  33 861 38 44
w godz. 8:00-11:00 i 14:00-16:00  

  

item - Centrum Psychologiczne » oferta - Poradnia Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży i Dorosłych

 

 

W zakresie pomocy dla młodzieży i dorosłych polecamy:

 

Diagnostyka

  • Diagnoza problemów emocjonalnych i osobowościowych
  • Konsultacje lekarza psychiatry

 Terapia

  • Psychoterapia indywidualna w paradygmacie SCHEMA THERAPY®
  • Psychoterapia w zakresie regulacji emocjonalnych związanych ze stylami przywiązania
  • Psychoterapia lęku
  • Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych
  • Konsultacje dla rodziców w kwestiach wychowawczych

Warsztaty dla rodziców

  • Wsparcie dzieci i młodzieży w regulowaniu emocji
  • Warsztaty dotyczące traumy wczesnodziecięcej
  • Jak wspierać dzieci w wychowaniu z problemami neurorozwojowymi (FASD, Autyzm i  inne)