Rejestracja:  33 861 38 44
w godz. 8:00-11:00 i 14:00-16:00  

  


 

 

 konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Żywcu
14  8137 0009 0007 7666 3000 0020

 


item - Centrum Psychologiczne » Warsztaty szkoleniowe dla rodziców

 

Wsparcie dla dzieci z FASD w szkole i w domu

 

3 spotkania 20-godzinne – 1 500 zł

Warsztaty przeznaczone dla rodziców dzieci z FASD mają na celu zwiększyć kompetencje opiekuńcze i wychowawcze rodziców i opiekunów dzieci z FASD.

Prowadzący zajęcia: Teresa Jadczak-Szumiło, Dorota Babińska-Waluś

 

Zapisy - Ankieta tutaj


 

Warsztaty dla rodziców — regulacja emocji i trauma wczesnodziecięca
– na wszystkie warsztaty dla rodziców zapisy i kwalifikacja
jest prowadzona przez

Hannę Antczak tel. 605 243 310

 

1. Regulacje emocji w paradygmacie przywiązania – zajęcia dla rodziców cz. I – 2000 zł i cz. II – 3000 zł

Warsztaty dla rodziców adopcyjnych i biologicznych uczące regulowania emocji w oparciu o teorię przywiązania Johna Bolwbiego. Na warsztatach rodzice uczą się rozumieć własne stany emocjonalne jak i mentalizować stany dziecka. Uczą się jak w oparciu o regulację emocji korygować styl przywiązania u dziecka, a tym samym pomóc mu w codziennym funkcjonowaniu. Rodzice pracują przez dwa spotkania. Spotkanie pierwsze trzy dni (zwykle od piątku do niedzieli), a spotkanie drugie cztery dni (zwykle od czwartku do niedzieli)

Prowadzący zajęcia: Emil Szumiło, Hanna Antczak.

 

Zapisy - Ankieta tutaj


 

2. Jak opiekować się dzieckiem po traumie wczesnodziecięcej, aby zdrowiało – 1500 zł

Warsztaty dla rodziców wychowujących dzieci, które doświadczyły wczesnej traumy. Leczenie skutków traumy u dziecka wymaga wsparcia rodziców i współdziałania z terapeutą. Na zajęcia przyjmowani są tylko ci rodzice, którzy ukończyli zajęcia z regulowania emocji.

Prowadzący zajęcia: Teresa Jadczak-Szumiło

 

Zapisy - Ankieta tutaj


 

3. Trening psychologiczny – Jak regulować emocje dzieci (zajęcia tylko dla osób, które były uczestnikami zajęć z regulacji emocji, obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna) – 2500zł

Trening psychologiczny to pięciodniowy proces poświęcony regulacji emocji w relacji rodzice-dzieci. Ta forma naszej pracy jest zaawansowaną propozycją budowania relacji z dzieckiem po adopcji dla tych rodziców, którzy pracują aktywnie nad korektą stylu przywiązania u swoich dzieci. Jest dostępny tylko dla rodziców, którzy pracowali w bazowych programach – po rozmowie kwalifikacyjnej.

Prowadzący zajęcia: Teresa Jadczak-Szumiło, Emil Szumiło.

 

Zapisy - Ankieta tutaj


 


 

 

 konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Żywcu
14  8137 0009 0007 7666 3000 0020