Rejestracja:  33 861 38 44
w godz. 8:00-11:00 i 14:00-16:00  

  

item - Centrum Psychologiczne » oferta - Rodziny Adopcyjne

 

Rodzicielstwo adopcyjne jest bardzo wymagające, o wiele bardziej niż rodzicielstwo biologiczne. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie dzieci adoptowane musiały przejść przez traumę porzucenia, a niektóre z nich doświadczyły przemocy i zaniedbania. Działo się to we wczesnym dzieciństwie czasami tuż po urodzeniu. Kiedy dziecko zostaje pozbawione opieki mamy i taty jest to zawsze destrukcyjne, ale kiedy tego doświadcza noworodek, niemowlę lub dziecko w okresie 0-3 ma to wpływ na dalszy rozwój. Zwykle potocznie uważamy inaczej. Myślimy, że przecież tak małe dziecko nie pamięta i w związku z tym nie ma to znaczenia. Niestety jest to myślenie potoczne niemające nic wspólnego ze współczesną wiedzą psychologiczną. Dzieci adoptowane powinny być zaraz na starcie w nowej rodzinie ocenione pod względem strat, jakie mogły być ich udziałem, a rodzice po takim spotkaniu z większą świadomością powinni podejmować działania opiekuńczo-wychowawcze. Czasami adopcja przebiega bezproblemowo, a czasami rodzi kłopoty. Na starcie trudno przewidzieć jak będzie, ale tym bardziej trzeba uczynić wszystko, co możliwe, aby się powiodła dla rodziców i dziecka. 

Ocena strat u dziecka i zwiększenie świadomości rodziców pozwala uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości. Z tym doświadczeniem wyniesionym z ostatnich dwudziestu lat pomagania rodzinom adopcyjnym zapraszamy rodziny tuż po adopcji, kiedy problemy się jeszcze nie pojawiły. Dla tych rodzin jest przygotowana oferta oceny stanu zdrowia dzieci po traumie porzucenia. Dla rodzin, które mają trudności z zachowaniem dzieci, przeznaczone są inne oddziaływania diagnostyczno-terapeutyczne związane z uwzględnieniem specyfiki rodziny adopcyjnej. Należą do nich: praca z dziećmi po traumie wczesnodziecięcej, ocena zmian rozwojowych u dzieci z grupy FASD, trudności w zakresie regulacji emocji związanych z przywiązaniem, pomoc w zaburzeniach przywiązania u dzieci – Reactive Attachment Disorder RAD.

 

 

Ocena stanu zdrowia dziecka po adopcji
- Adopcja i co dalej?

Kiedy adoptujemy dziecko i jest ono z nami już w domu mamy poczucie, że teraz wszystko się ułoży. Ta wizyta jest właśnie po to, aby cały proces osadzania się dziecka w domu zaplanować w świadomy sposób od początku. Wiemy, że każde dziecko, które przeszło przez porzucenie doświadczyło traumy. Dobrze jest wiedzieć jakie koszty rozwojowe z tego powodu poniosło. Im młodsze dziecko tym są one większe. Ta wizyta ma na celu rozpoznanie, jak dziecko poradziło sobie ze zmianą środowiska i pomoc rodzicom adopcyjnym w niwelowaniu strat, jakie poniosło. Podczas wizyty odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące rozwoju dziecka i jego adaptacji w rodzinie. Rodzice otrzymują wskazówki pomagające w prowadzeniu adekwatnej opieki. Spotkanie takie ma największy sens w pierwszych dwóch miesiącach od adopcji. Spotkanie prowadzi dr Teresa Jadczak-Szumiło. Czas trwania ok. 3 godziny. Podczas spotkania prowadzimy: wywiad z rodzicami, analizę zachowania dziecka, ocena wpływu traumy związanej z porzuceniem.

 


Pierwsza wizyta dla rodziców adopcyjnych

Na pierwszej wizycie zbierany jest wywiad rozwojowy. Jeśli to możliwe prosimy, aby uczestniczyli w pierwszej wizycie oboje rodzice. Ze względu na to, że często Państwo przyjeżdżacie z daleka, rozumiemy, że jesteście razem z dzieckiem. Uważamy, że wywiad nie może być zbierany w obecności dziecka. Czasem jest możliwe, że przyjeżdża z Państwem ktoś z rodziny, kto może pobawić się z Waszą pociechą w osobnym pokoju. Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o to jednego z rodziców. Czasem dzieci potrafią bawić się same. Jest to utrudnienie, ale także i pewna wartość. Mamy okazję zaobserwować jak dziecko radzi sobie w tej trudnej sytuacji podczas pierwszego spotkania. Pozwala to pozyskać bezcenny materiał do obserwacji zachowania dziecka w procesie diagnozy. Tak więc na pierwszą wizytę zapraszamy Państwa razem z dzieckiem ze świadomością organizacji tej wizyty. 

Po zebraniu wywiadu rozwojowego wykonujemy krótkie badanie neurorozwojowe wg prób klinicznych przygotowanych przez nas jako Kwestionariusz Rozwoju Dzieci Adoptowanych  – autorstwa dr Teresy Jadczak-Szumiło

Po pierwszej wizycie decydujemy jaka pomoc będzie świadczona dalej. Jeśli dziecko wymaga pogłębionej diagnozy np. w kierunku FASD, będzie musiało być na wizycie u lekarza, a także będzie musiało wykonać testy neuropsychologiczne. Jeśli dziecko wymaga korekty zachowania i regulacji emocji zapraszamy rodziców na zajęcia grupowe poświęcone tej formie pracy. Wszystkich rodziców adopcyjnych przed I wizytą zapraszamy na zajęcia warsztatowe: Problemy psychologiczne dzieci w rodzinach adopcyjnych. Rodzice biorący udział w warsztatach  w pierwszej kolejności zapisywani na I wizytę z dzieckiem. Na zajęciach rodzice otrzymują do wypełnienia ankietę na temat dziecka przygotowującą do I wizyty. Ankietę można oddać do analizy podczas warsztatu. Udział w warsztacie usprawnia proces diagnozy i przebieg pierwszej wizyty. Wywiad trwa krócej i więcej czasu możemy poświęcić na pracę z dzieckiem i wokół dziecka.

 


Warsztat wprowadzający przed I wizytą z dzieckiem: 

PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE DZIECI W RODZINACH ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH - warsztat on-line

Moduł ten jest prowadzony dla par małżeńskich. Przeznaczony jest dla rodziców, którzy widzą potrzebę dokonania oceny rozwoju dziecka adoptowanego lub szukają pomocy ze względu na jego zachowanie. Warsztat ten zwykle poprzedza I wizytę z dzieckiem.   Jest także przeznaczony  dla tych rodziców, którzy chcą się dowiedzieć więcej na temat rozwoju dzieci adoptowanych. Dotyczy identyfikacji problemów w rodzinie, a być może upewnienia się, że wszystko toczy się we właściwym kierunku. Na tym etapie dana para rodziców może określić czy w ogóle jakaś pomoc jest im potrzebna, czy też nie. Ci rodzice, którzy stwierdzą, że omawiane problemy ich nie dotyczą, nie muszą uczestniczyć w dalszych spotkaniach. Moduł ten służy do opisania stanu, w jakim jesteśmy w perspektywie wiedzy o przywiązaniu, traumie i specyficznych zaburzeniach neurorozwojowych np. FASD.  Ten warsztat jest skierowany także do tych rodziców adopcyjnych, którzy nie do końca mają sprecyzowaną ocenę własnych trudności w relacji z dzieckiem, nie wiedzą, co jest istotą ich problemów i chcieliby zdobyć wiedzę, która pomoże im uporządkować i lepiej zrozumieć  trudności, których doświadczają na co dzień. Jest także skierowany do każdego rodzica adopcyjnego, który poszukuje wiedzy na temat dzieci adoptowanych. Promujemy udział obojga małżonków, gdyż wspólne rozumienie problemów dziecka i rodziny jest czynnikiem niezbędnym do udanej adopcji.

Terminy do uzgodnienia po zgłoszeniu

Koszt udziału w warsztacie rozpoczynającym pomoc dla rodzin adopcyjnych: 400 zł od osoby.

 

Zapisy - Ankieta tutaj

 

DLA WSZYSTKICH RODZIN ADOPCYJNYCH ZACZYNAJĄCYCH OD ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH  TERMINY  INDYWIDUALNE USTALANE SĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI !!!

 

UWAGA!!!

Zapisy na I wizytę bez warsztatu tylko w sekretariacie w miarę wolnych terminów!

 


Rodzice adopcyjni często zgłaszają się po pomoc gdy mają trudności z zachowaniem dzieci.

Dzieci adoptowane mogą - PAMIĘTAJCIE! NIE MUSZĄ! – mieć trudności w kontroli ekspresji emocjonalnej. Mogą także prezentować zachowania mało zrozumiałe dla otoczenia. Część trudnego zachowania może wynikać z traumy czy z deficytów OUN. Kiedy już wiecie, o co chodzi Waszemu dziecku, diagnoza została postawiona, to wiecie też, że punktem startowym do pracy z dzieckiem jest przygotowanie rodziców do radzenia sobie z trudnymi emocjami dziecka i własnymi.

 

Zapraszamy wtedy na zajęcia z REGULACJI EMOCJI.

 

Warsztat z regulacji emocji jest autorskim programem Emila Szumiło i jest wynikiem jego klinicznej pracy. Warsztat ten jest prowadzony dla rodziców biologicznych i adopcyjnych. Grupy jednak są dzielone ze względu na specyfikę pracy z dziećmi adopcyjnymi. Warsztaty prowadzone są oddzielnie dla matek i ojców, aby każdemu uczestnikowi umożliwić jak najlepszy komfort do pracy nad własnym stylem przywiązania i rozumieniem dziecka. Warsztat prowadzony jest w dwóch częściach. Jeden weekend rodzice pracują nad analizą własnych możliwości w zakresie regulowania emocji, a drugie spotkanie poświęcone jest na analizę stylu przywiązania dziecka i rozumienie jego zachowania. Każda grupa rodzicielska, która ukończyła warsztaty, z regulacji emocji pozostaje w stałym kontakcie tzw. superwizyjnym w zakresie rozumienia zachowania dziecka i wprowadzania korekty tego zachowania. Oddziaływanie na zachowanie dziecka poprzez korygowanie regulacji w zakresie emocji i uczenie rodziców tzw. mentalizacji daje szanse powodzenia w terapii przywiązania dzieci, które mają trudności z tego obszaru.

 

Regulacje dla rodziców adopcyjnych prowadzi
Emil SzumiłoHanna Antczak.

 

Koszt zajęć: Część pierwsza 1200 zł. Część druga 1500 zł.

 

Zapisy - Ankieta tutaj

 


 


 

Na pierwszej wizycie zbierany jest wywiad rozwojowy. Jeśli to możliwe prosimy, aby uczestniczyli w pierwszej wizycie oboje rodzice. Ze względu na to, że często Państwo przyjeżdżacie z daleka, rozumiemy, że jesteście razem z dzieckiem. Uważamy, że wywiad nie może być zbierany w obecności dziecka. Czasem jest możliwe, że przyjeżdża z Państwem ktoś z rodziny, kto może pobawić się z Waszą pociechą w osobnym pokoju. Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o to jednego z rodziców. Czasem dzieci potrafią bawić się same. Jest to utrudnienie, ale także i pewna wartość. Mamy okazję zaobserwować jak dziecko radzi sobie w tej trudnej sytuacji podczas pierwszego spotkania. Pozwala to pozyskać bezcenny materiał do obserwacji zachowania dziecka w procesie diagnozy. Tak więc na pierwszą wizytę zapraszamy Państwa razem z dzieckiem ze świadomością organizacji tej wizyty. 

 

Po zebraniu wywiadu rozwojowego wykonujemy krótkie badanie neurorozwojowe wg prób klinicznych przygotowanych przez nas jako Kwestionariusz Rozwoju Dzieci Adoptowanych  – autorstwa dr Teresy Jadczak - Szumiło

 

Po pierwszej wizycie decydujemy jaka pomoc będzie świadczona dalej. Jeśli dziecko wymaga pogłębionej diagnozy np. w kierunku FASD będzie musiało być na wizycie u lekarza, a także będzie musiało wykonać testy neuropsychologiczne. Jeśli dziecko wymaga korekty zachowania i regulacji emocji zapraszamy rodziców na zajęcia grupowe poświęcone tej formie pracy. Wszystkich rodziców adopcyjnych przed I wizytą zapraszamy na zajęcia warsztatowe: Problemy psychologiczne dzieci w rodzinach adopcyjnych. Rodzice biorący udział w warsztatach są w pierwszej kolejności zapisywani na I wizytę z dzieckiem. Na zajęciach rodzice otrzymują do wypełnienia ankietę na temat dziecka przygotowującą do I wizyty. Ankietę można oddać do analizy podczas warsztatu. Udział w warsztacie usprawnia proces diagnozy i przebieg pierwszej wizyty. Wywiad trwa krócej i więcej czasu możemy poświęcić na pracę z dzieckiem i wokół dziecka.

 

Koszt udziału w warsztacie rozpoczynającym pomoc dla rodzin adopcyjnych: 450 zł od osoby, 550 zł od małżonków.

Koszt pierwszej wizyty 350 zł.

Zapisy - Ankieta tutaj

 

 

Problemy psychologiczne dzieci w rodzinach adopcyjnych

 

Moduł ten jest prowadzony dla par małżeńskich. Przeznaczony jest dla rodziców, którzy widzą potrzebę dokonania oceny rozwoju dziecka adoptowanego lub szukają pomocy ze względu na jego zachowanie. Warsztat ten zwykle poprzedza I wizytę z dzieckiem.   Jest także przeznaczony  dla tych rodziców, którzy chcą się dowiedzieć więcej na temat rozwoju dzieci adoptowanych. Dotyczy identyfikacji problemów w rodzinie, a być może upewnienia się, że wszystko toczy się we właściwym kierunku. Na tym etapie dana para rodziców może określić czy w ogóle jakaś pomoc jest im potrzebna, czy też nie. Ci rodzice, którzy stwierdzą, że omawiane problemy ich nie dotyczą, nie muszą uczestniczyć w dalszych spotkaniach. Moduł ten służy do opisania stanu, w jakim jesteśmy w perspektywie wiedzy o przywiązaniu, traumie i specyficznych zaburzeniach neurorozwojowych np. FASD.  Ten warsztat jest skierowany także do tych rodziców adopcyjnych, którzy nie do końca mają sprecyzowaną ocenę własnych trudności w relacji z dzieckiem, nie wiedzą, co jest istotą ich problemów i chcieliby zdobyć wiedzę, która pomoże im uporządkować i lepiej zrozumieć  trudności, których doświadczają na co dzień. Jest także skierowany do każdego rodzica adopcyjnego, który poszukuje wiedzy na temat dzieci adoptowanych. Promujemy udział obojga małżonków, gdyż wspólne rozumienie problemów dziecka i rodziny jest czynnikiem niezbędnym do udanej adopcji.

 

Czas trwania zajęć:

sobota 9.00- 18.00

niedziela 9.00-15.00

Koszt: 450 zł od osoby, 550 zł od małżonków

Zapisy - Ankieta tutaj

 

 

Regulacja emocji w paradygmacie przywiązania cz. I

 

Dzieci, które były porzucone we wczesnym dzieciństwie i zostały adoptowane, często mają trudności w regulowaniu emocji. Jest to wynik zarówno porzucenia jak i zmiennej opieki. Ich trudności są mylnie diagnozowane jako zachowania opozycyjno-buntownicze czy zaburzenia więzi – RAD. Trudności te wynikają z kształtowania się przywiązania, lecz do RAD zwykle jest jeszcze daleka droga. Nasza praca z rodzicami adopcyjnymi zmierza właśnie ku temu, aby pomóc im w takiej modyfikacji regulowania emocji dziecka, aby do RAD nie doszło. Korekta stylu przywiązania jest możliwa. Praca nad tym obszarem jest niełatwa i wymaga wsparcia. Samemu ciężko dojść do zmiany, gdyż wymaga to wiedzy i dystansu do problemów. Nasza praca nad regulacją emocji daje jedno i drugie. Jest to autorski program wypracowany przez dr Teresę Jadczak-Szumiło i Emila Szumiło zarówno na bazie współczesnych badań nad przywiązaniem jak i w oparciu o 25 lat pracy klinicznej z rodzinami. Pierwszy moduł jest poświęcony na refleksję wokół naszych sposobów regulowania emocji tak, aby móc z tej perspektywy spojrzeć na dziecko i poszukać najlepszych strategii do modyfikacji dziecka. Trzeba pamiętać, że zmiana stylu przywiązania dokonuje się w bliskiej relacji, więc dziecko ma szansę zmodyfikować się nie w gabinecie psychologa tylko w rodzinie. To podstawowa wiedza jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego liczne wizyty u specjalistów nie przyniosły pożądanych efektów w sytuacji problemów dzieci adoptowanych. Warsztaty pt. Jak wpływać na styl przywiązania są adresowane do tych rodziców, którzy nie radzą sobie z zachowaniem i emocjami przyjętych dzieci.

 

Czas trwania:

Piątek 15.00 – 19.00

Sobota 9.00 – 18.00

Niedziela 9.00 – 15.00

 

Koszt – 600 zł od osoby.

 

Terminy po zebraniu grupy

Na tym module małżonkowie pracują oddzielnie. Tak, aby ich wzajemna relacja nie wpływała na koncentrację na własnym stylu regulacji i opisu siebie.
Osoby, które przeszły przez moduł 2A uczestniczą w module 2B w tej samej grupie.

 

Zapisy - Ankieta tutaj

 

 

Regulacja emocji w paradygmacie przywiązania - cz. II

 

Druga część warsztatu pt. Regulacja emocji w paradygmacie przywiązania cz. II, koncentruje się na rozumieniu dziecka i jego perspektywy oceny zdarzeń. Analiza zachowania dziecka z perspektywy teorii przywiązania pozwala go lepiej zrozumieć i tym samym lepiej z nim współdziałać. Drogą do rozwiązania trudności dziecka i korekty jego zachowania, które swoje źródła ma we wczesnym dzieciństwie i sposobie kształtowania stylu przywiązania, jest dobra regulacja emocji i tzw. mentalizacja, czyli zdolność do postrzegania świata z perspektywy modelu przywiązania dziecka. Ten warsztat jest poświęcony właśnie tym obszarom. Po uczestnictwie w warsztatach z regulacji emocji i mentalizacji (I i II część) przewidziane jest raz na 1,5 miesiąca spotkanie superwizyjne pozwalające omówić postępy i zaplanować kolejne kroki działania wokół dziecka.

 

Koszt - 600 zł od osoby.

 

Czas trwania:

Piątek 15.00 – 19.00

Sobota 9.00 – 18.00

Niedziela 9.00 – 15.00

Zapisy tylko dla osób, które ukończyły część I warsztatów

Zapisy - Ankieta tutaj

 

 

Konsultacje superwizyjne dla rodziców, którzy ukończyli program grupowy

 

 

Zapraszamy na indywidualne konsultacje z naszymi specjalistami.

Znajdziemy rozwiązanie problemu, podpowiemy, doradzimy i wesprzemy ...

 

 

Proces diagnozy

 

Diagnoza dzieci z FASD to proces związany z oceną psychologiczną, neuropsychologiczną i medyczną. Diagnoza nigdy nie jest prowadzona w czasie jednego spotkania, gdyż wymaga wielostopniowego postępowania. W naszej poradni prowadzimy diagnozę zaburzeń z obszaru FASD według kryteriów kanadyjskich. Pani dr Teresa Jadczak-Szumiło uczyła się prowadzenia diagnozy dzieci z FASD u pana prof. Kenetta Le Jonesa – lekarza , pediatry, genetyka z San Diego – odkrywcy tego syndromu, a także u prof. Miguela Del Campo des Casanielles – lekarza , pediatry, genetyka i Eda Rileya – profesora neurpsychologii z San Diego.

Wszyscy diagności w naszej poradni zajmujący się diagnozą FASD mają certyfikaty uprawniające do diagnozy poświadczone przez Katedrę Radiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako rządową agencję ministerstwa zdrowia.

 

Proces diagnostyczny dzieci z FASD obejmuje:

  1. Pierwszą wizytę – rodzice przyjeżdżają z dzieckiem. Należy przywieźć dotychczasową dokumentację dziecka. Wizyta obejmuje: wywiad i analiza dokumentów, ocena sprawdzająca czy dziecko przynależy do dzieci z grupy FASD, ocena neurorozwojowa. Koszt wizyty - 300 zł
  2. II wizyta – dla dzieci od 3 roku życia i powyżej. Badania neuropsychologiczne. Ilość badań i ich koszt  zostanie ustalony na pierwszej wizycie. Celem tego spotkania jest ocena potencjalnych uszkodzeń mózgu u dziecka po prenatalnej ekspozycji na alkohol, określenie ich lokalizacji i wpływu na funkcjonowanie dziecka. Dzieci poniżej 3 roku życia nie obejmuje ta wizyta, gdyż ocena zmian w OUN jest wykonana podczas badania profilem neurorozwojowym.
  3. III – wizyta to wizyta u lekarza. Lekarz dokonuje oceny dysmorfii i oceny stanu zdrowia dziecka.

Koszt wizyty – 250 zł

Po zakończeniu procesu diagnostycznego wydawana jest opinia lekarsko-psychologiczna związana z wpływem prenatalnej ekspozycji na alkohol i potencjalnych trudności rozwojowych, ale i mocnych stron dziecka.

Koszt opinii 150 zł

 

Dla rodziców chcących pracować z dzieckiem z FASD pod kierunkiem pani dr Teresy Jadczak-Szumiło układamy indywidualny program terapeutyczny. Osoby współpracujące przy realizacji programu to terapeuci neurorozwojowi.

Bernadetta Wołoszyn – fizjoterapeuta

Edyta Gotkowska – pedagog

 

Zespól diagnostyczny w zakresie FASD w naszej poradnii:

dr Teresa Jadczak-Szumiło – diagnozaneurorozwojowa, psychologiczna i neuropsychologiczna

mgr Monika Iskierka-Mreńca- diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna

Lek. med. Psychiatra Karolina Jadczak- Łoboda

Lek. med. Psychiatra dzieci i młodzieżyJoanna Boroń-Zyss

 

W zakresie diagnostyki mózgu rekomendujemy Imed 24 w Krakowie. Opis badania w tym ośrodku wykonuje profesor Andrzej Urbanik.

Neurostymulacja

Funkcje Wyższe


Obozy terapeutyczne dla dzieci z problemami traumy, przywiązania i FASD

Przez 16 lat realizowaliśmy obozy terapeutyczne dla dzieci z FASD. W tym w latach 2004 – 2016 były to turnusy finansowane przez Fundację EY. Obecnie realizujemy 5 dniowe mini-obozy w małych grupach. Uznaliśmy po latach pracy, że ta zindywidualizowana forma pracy lepiej służy dzieciom i rodzicom. Na turnusie dzieci mają realizowany programneurorozwojowy dobrany indywidualnie dla każdego dziecka przez dr Teresę Jadczak-Szumiło. Rodzice pracują nad lepszym regulowaniem emocjonalnym dzieci i zrozumieniem ich zachowania.Zajęcia trwają od 9.00 do 19.00 od piątku po południu do czwartku wieczorem następnego tygodnia.


Koszt udziału w zajęciach dla całej rodziny 4500 zł

Zapewniamy obiad podczas zajęć i owoce z kanapkami. Noclegi we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, ze jako Fundacja Rodzina od A do Z staramy się zawsze pozyskać fundusze na turnusy, aby mogły być one dofinansowane dla rodzin. Dofinansowanie zależy od pozyskanych środków. W zakładce artykuły zamieszczony jest album z dotychczasowych turnusów zachęcamy do pobrania.

ZROZUMIEĆ DZIECKO Z FASD

Warsztaty dla rodziców ZROZUMIEĆ DZIECKO FASD to 20 godzinne zajęcia grupowe mające przybliżyć rodzicom problematykę dzieci z FASD. Celem zajęć jest lepsze prowadzenie dziecka od pierwszych dni pobytu w rodzinie. Wiemy, że prawidłowa opieka i prawidłowe prowadzenie dzieci z FASD sprawia, że dzieci te nie popadają w tzw. wtórne zaburzenia. Zachęcamy rodziców wychowujących dziecko z FASD do uczestnictwa w zajęciach. W zajęciach mogą uczestniczyć obydwoje rodzice.


Koszt udziału w zajęciach 450 zł dla małżonków, 350 zł dla jednego rodzica

Prowadzący:
Monika Iskierka-Mreńca
Teresa Jadczak-Szumiło
Krzysztof Liszcz


AKOMODACJE DLA DZIECI Z FASD

To warsztaty uczące jak poradzić sobie z nauczeniem norm i zasad społecznych dziecko, które ma uszkodzenia w OUN uniemożliwiające mu planowanie, organizację, przewidywanie. Na zajęciach rodzice wykonują pod okiem prowadzących pomoce dla siebie i swoich dzieci. Na warsztatach uczestnicy otrzymują zestaw pomocy – akomodacje obrazkowe dla norm i rutyn.

Koszt udziału w zajęciach 450 zł dla małżonków, 350 zł dla jednego rodzica


Prowadzący:
Monika Iskierka-Mreńca
Teresa Jadczak-Szumiło
Dorota Babińska - Waluś


Żywienie dzieci z FASD
Treningi społeczne i językowe

 

Inne warsztaty i szkilenia dla rodziców adopcyjnych


 

Zajęcia przeznaczone są dla tych rodziców, których dzieci mają trudności neurorozwojowe. Prawdą jest, że wiele dzieci w adopcji ma zaburzenia neurorozwojowe ze względu na wczesną ekspozycję na alkohol czy inne używki. Czasami dzieci mają te same trudności co dzieci biologiczne: zaburzenia integracji sensorycznej, dysleksja, ADHD czy autyzm. Jednak trzeba pamiętać o pewnej specyfice dzieci adoptowanych. Wczesne porzucenie i zła opieka w pierwszych latach życia przyczynia się do powstawania zaburzeń neurorozwojowych i sprawia, że są one podobne do wyżej wymienionych. Nie rozpoznanie właściwego pochodzenia tych zaburzeń przyczynia się do realizacji nieadekwatnych terapii.  W konsekwencji dzieci latami doświadczają nieadekwatnych i nieefektywnych oddziaływań co frustruje zarówno je jak i ich rodziców. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich rodziców adopcyjnych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o swoich dzieciach.

 

Koszt zajęć: 450 zł 550 od pary małżeńskiej

 

Zapisy - Ankieta tutaj