Sekretariat:

Centrum Psychologiczne ITEM w Żywcu

33 861 38 44

item Centrum Psychologiczne » oferta - Rodziny Adopcyjne

Rodzicielstwo adopcyjne jest bardzo wymagające, o wiele bardziej niż rodzicielstwo biologiczne. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie dzieci adoptowane musiały przejść przez traumę porzucenia, a niektóre z nich doświadczyły przemocy i zaniedbania. Działo się to we wczesnym dzieciństwie czasami tuż po urodzeniu. Kiedy dziecko zostaje pozbawione opieki mamy i taty jest to zawsze destrukcyjne, ale kiedy tego doświadcza noworodek, niemowlę lub dziecko w okresie 0-3 ma to wpływ na dalszy rozwój. Zwykle potocznie uważamy inaczej. Myślimy, że przecież tak małe dziecko nie pamięta i w związku z tym nie ma to znaczenia. Niestety jest to myślenie potoczne nie mające nic wspólnego ze współczesną wiedzą psychologiczną. Dzieci adoptowane powinny być zaraz na starcie w nowej rodzinie ocenione pod względem strat jakie mogły być ich udziałem, a rodzice po takim spotkaniu z większą świadomością powinni podejmować działania opiekuńczo-wychowawcze. Czasami adopcja przebiega bezproblemowo, a czasami rodzi kłopoty. Na starcie trudno przewidzieć jak będzie, ale tym bardziej trzeba uczynić wszystko co możliwe, aby się powiodła dla rodziców i dziecka. 

Ocena strat u dziecka i zwiększenie świadomości rodziców pozwala uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości. Z tym doświadczeniem wyniesionym z ostatnich dwudziestu lat pomagania rodzinom adopcyjnym zapraszamy rodziny tuż po adopcji, kiedy problemy się jeszcze nie pojawiły. Dla tych rodzin jest przygotowana oferta oceny stanu zdrowia dzieci po traumie porzucenia. Dla rodzin, które mają trudności z zachowaniem dzieci przeznaczone są inne oddziaływania diagnostyczno-terapeutyczne związane z uwzględnieniem specyfiki rodziny adopcyjnej. Należą do nich: praca z dziećmi po traumie wczesnodziecięcej, ocena zmian rozwojowych u dzieci z grupy FASD, trudności w zakresie regulacji emocji związanych z przywiązaniem, pomoc w zaburzeniach przywiązania u dzieci – Reactive Attachment Disorder RAD.

 

 
Ocena stanu zdrowia dziecka po adopcji - Adopcja i co dalej?
Kiedy adoptujemy dziecko i jest ono z nami już w domu mamy poczucie, że teraz wszystko się ułoży. Ta wizyta jest właśnie po to, aby cały proces osadzania się dziecka w domu zaplanować w świadomy sposób od początku. Wiemy, że każde dziecko, które przeszło przez porzucenie doświadczyło traumy. Dobrze jest wiedzieć jakie koszty rozwojowe z tego powodu poniosło. Im młodsze dziecko tym są one większe. Ta wizyta ma na celu rozpoznanie jak dziecko poradziło sobie ze zmianą środowiska i pomoc rodzicom adopcyjnym w niwelowaniu strat jakie poniosło. Podczas wizyty odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące rozwoju dziecka i jego adaptacji w rodzinie. Rodzice otrzymują wskazówki pomagające w prowadzeniu adekwatnej opieki. Spotkanie takie ma największy sens w pierwszych dwóch miesiącach od adopcji. Spotkanie prowadzi dr Teresa Jadczak - Szumiło. Czas trwania ok. 3 godziny. Podczas spotkania prowadzimy: wywiad z rodzicami, analizę zachowania dziecka, ocena wpływu traumy związanej z porzuceniem.

Proces diagnozy

Diagnoza dzieci z FASD to proces związany z oceną psychologiczną, neuropsychologiczną i medyczną. Diagnoza nigdy nie jest prowadzona w czasie jednego spotkania, gdyż wymaga wielostopniowego postępowania. W naszej poradni prowadzimy diagnozę zaburzeń z obszaru FASD według kryteriów kanadyjskich. Pani dr Teresa Jadczak-Szumiło uczyła się prowadzenia diagnozy dzieci z FASD u pana prof. Kenetta Le Jonesa – lekarza , pediatry, genetyka z San Diego – odkrywcy tego syndromu, a także u prof. Miguela Del Campo des Casanielles – lekarza , pediatry, genetyka i Eda Rileya – profesora neurpsychologii z San Diego.

Wszyscy diagności w naszej poradni zajmujący się diagnozą FASD mają certyfikaty uprawniające do diagnozy poświadczone przez Katedrę Radiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako rządową agencję ministerstwa zdrowia.

 

Proces diagnostyczny dzieci z FASD obejmuje:

  1. Pierwszą wizytę – rodzice przyjeżdżają z dzieckiem. Należy przywieźć dotychczasową dokumentację dziecka. Wizyta obejmuje: wywiad i analiza dokumentów, ocena sprawdzająca czy dziecko przynależy do dzieci z grupy FASD, ocena neurorozwojowa. Koszt wizyty - 300 zł
  2. II wizyta – dla dzieci od 3 roku życia i powyżej. Badania neuropsychologiczne. Ilość badań i ich koszt  zostanie ustalony na pierwszej wizycie. Celem tego spotkania jest ocena potencjalnych uszkodzeń mózgu u dziecka po prenatalnej ekspozycji na alkohol, określenie ich lokalizacji i wpływu na funkcjonowanie dziecka. Dzieci poniżej 3 roku życia nie obejmuje ta wizyta, gdyż ocena zmian w OUN jest wykonana podczas badania profilem neurorozwojowym.
  3. III – wizyta to wizyta u lekarza. Lekarz dokonuje oceny dysmorfii i oceny stanu zdrowia dziecka.

Koszt wizyty – 250 zł

Po zakończeniu procesu diagnostycznego wydawana jest opinia lekarsko-psychologiczna związana z wpływem prenatalnej ekspozycji na alkohol i potencjalnych trudności rozwojowych, ale i mocnych stron dziecka.

Koszt opinii 150 zł

 

Dla rodziców chcących pracować z dzieckiem z FASD pod kierunkiem pani dr Teresy Jadczak-Szumiło układamy indywidualny program terapeutyczny. Osoby współpracujące przy realizacji programu to terapeuci neurorozwojowi.

Bernadetta Wołoszyn – fizjoterapeuta

Edyta Gotkowska – pedagog

 

Zespól diagnostyczny w zakresie FASD w naszej poradnii:

dr Teresa Jadczak-Szumiło – diagnozaneurorozwojowa, psychologiczna i neuropsychologiczna

mgr Monika Iskierka-Mreńca- diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna

Lek. med. Psychiatra Karolina Jadczak- Łoboda

Lek. med. Psychiatra dzieci i młodzieżyJoanna Boroń-Zyss

 

W zakresie diagnostyki mózgu rekomendujemy Imed 24 w Krakowie. Opis badania w tym ośrodku wykonuje profesor Andrzej Urbanik.

Neurostymulacja

Funkcje Wyższe


Obozy terapeutyczne dla dzieci z problemami traumy, przywiązania i FASD

Przez 16 lat realizowaliśmy obozy terapeutyczne dla dzieci z FASD. W tym w latach 2004 – 2016 były to turnusy finansowane przez Fundację EY. Obecnie realizujemy 5 dniowe mini-obozy w małych grupach. Uznaliśmy po latach pracy, że ta zindywidualizowana forma pracy lepiej służy dzieciom i rodzicom. Na turnusie dzieci mają realizowany programneurorozwojowy dobrany indywidualnie dla każdego dziecka przez dr Teresę Jadczak-Szumiło. Rodzice pracują nad lepszym regulowaniem emocjonalnym dzieci i zrozumieniem ich zachowania.Zajęcia trwają od 9.00 do 19.00 od piątku po południu do czwartku wieczorem następnego tygodnia.


Koszt udziału w zajęciach dla całej rodziny 4500 zł

Zapewniamy obiad podczas zajęć i owoce z kanapkami. Noclegi we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, ze jako Fundacja Rodzina od A do Z staramy się zawsze pozyskać fundusze na turnusy, aby mogły być one dofinansowane dla rodzin. Dofinansowanie zależy od pozyskanych środków. W zakładce artykuły zamieszczony jest album z dotychczasowych turnusów zachęcamy do pobrania.

ZROZUMIEĆ DZIECKO Z FASD

Warsztaty dla rodziców ZROZUMIEĆ DZIECKO FASD to 20 godzinne zajęcia grupowe mające przybliżyć rodzicom problematykę dzieci z FASD. Celem zajęć jest lepsze prowadzenie dziecka od pierwszych dni pobytu w rodzinie. Wiemy, że prawidłowa opieka i prawidłowe prowadzenie dzieci z FASD sprawia, że dzieci te nie popadają w tzw. wtórne zaburzenia. Zachęcamy rodziców wychowujących dziecko z FASD do uczestnictwa w zajęciach. W zajęciach mogą uczestniczyć obydwoje rodzice.


Koszt udziału w zajęciach 450 zł dla małżonków, 350 zł dla jednego rodzica

Prowadzący:
Monika Iskierka-Mreńca
Teresa Jadczak-Szumiło
Krzysztof Liszcz


AKOMODACJE DLA DZIECI Z FASD

To warsztaty uczące jak poradzić sobie z nauczeniem norm i zasad społecznych dziecko, które ma uszkodzenia w OUN uniemożliwiające mu planowanie, organizację, przewidywanie. Na zajęciach rodzice wykonują pod okiem prowadzących pomoce dla siebie i swoich dzieci. Na warsztatach uczestnicy otrzymują zestaw pomocy – akomodacje obrazkowe dla norm i rutyn.

Koszt udziału w zajęciach 450 zł dla małżonków, 350 zł dla jednego rodzica


Prowadzący:
Monika Iskierka-Mreńca
Teresa Jadczak-Szumiło
Dorota Babińska - Waluś


Żywienie dzieci z FASD
Treningi społeczne i językowe