Rejestracja:  33 861 38 44
w godz. 8:00-11:00 i 14:00-16:00  

  


 

 

 konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Żywcu
14  8137 0009 0007 7666 3000 0020

 


item - Centrum Psychologiczne » Program szkolenia bazowego

 

Przywiązanie - Szkolenie bazowe

 

1. Więź jako czynnik chroniący rozwój człowieka (dwa spotkania weekendowe) - 2300 zł /osoba

 

Warsztat bazowy z przywiązania przeznaczony jest dla osób, które chcą zapoznać się bliżej z teorią Johna Bolwbiego i jej praktycznym zastosowaniem.

Czas trwania zajęć to dwa spotkania dwudniowe (najczęściej sobota i niedziela) od 9 00-18 00. Pracujemy nad zrozumieniem w praktyce kluczowych pojęć związanych z przywiązaniem takich jak: neurobiologia przywiązania, bezpieczeństwo, responsywność, Wewnętrzny Model Operacyjny, style przywiązania, rozpoznawanie reakcji poseparacyjnej. Podczas drugiego spotkania analizujemy na konkretnych przypadkach wykorzystanie teorii przywiązania dla zrozumienia funkcjonowania człowieka w całym cyklu życia. Analiza zachowania i nadawanie znaczenia zachowaniu człowieka w oparciu o teorię przywiązania pozwala na dobre praktykowanie i wykorzystanie zdobytej wiedzy w swojej pracy.

 

Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, sędziów rodzinnych, nauczycieli.

 

Zajęcia te przeznaczone są także, dla wszystkich specjalistów, którzy w oparciu o teorię przywiązania chcą z nami poszerzać swój warsztat pracy w bardziej zaawansowanych szkoleniach.

Prowadzący zajęcia: Teresa Jadczak-Szumiło

 

2. Trening psychologiczny pracy własnej w kontekście teorii przywiązania (5 dni) – 2500 zł/osoby

 

Trening przeznaczony jest dla psychoterapeutów i terapeutów uzależnień, którzy chcieliby pracować nadwglądem we własny styl przywiązania. Trening pozwala na analizę własnego zachowania w kontekście teorii przywiązania. Zajęcia tylko dla osób po szkoleniu bazowym.

Prowadzący zajęcia: Teresa Jadczak-Szumiło, Emil Szumiło

 

Trauma niemowląt i małych dzieci

 

1. Trauma wczesnodziecięca – jak pracować z małymi dziećmi – 3 dni - 1700 zł

 

Celem zajęć jest nauczenie się rozpoznawania wpływu traumy na zachowanie i rozwój niemowląt i małych dzieci. Będziemy uczyli się identyfikacji zachowania małych dzieci, które jest konsekwencją traumy. Do analizy będziemy wykorzystywali neurosekwencyjny model B.Perry, a także modele E. Tronicka i teorię S. Porgesa. Zrozumienie neurobiologicznego podłoża traumy wczesnodziecięcej jest istotnym obszarem do pracy terapeutycznej z najmłodszymi pacjentami.

 

Prowadzący zajęcia: Teresa Jadczak-Szumiło

 

2. Stany dysocjacyjne u niemowląt i małych dzieci – diagnoza różnicowa autyzmu, wczesnej traumy i zaburzeń przywiązania -  1700 zł

 

Zajęcia przeznaczone dla specjalistów pracujących z niemowlętami i małymi dziećmi – analiza przypadków i sposoby postępowania. Warsztaty przeznaczone są dla specjalistów mających doświadczenie w tym obszarze pracy i chcących poszerzyć swoje kompetencjew w/w zakresie. Przy naborze na warsztaty obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

 

Prowadzący zajęcia: Teresa Jadczak-Szumiło

 

Zintegrowany Model Terapii dla dzieci z FASD 

 

3 spotkania 20 godzinne – 4450 zł

 

Szkolenie przeznaczone dla psychologów, pedagogów i terapeutów dziecięcych na temat    pracy z dziećmi z FASD. Na warsztatach uczymy zintegrowanego modelu pomocy dla dzieci z FASD autorstwa dr Teresy Jadczak-Szumiło. Model został po raz pierwszy zaprezentowany na Europejskiej konferencji FASD w Rzymie w roku 2014. Jest omówiony w kilku publikacjach w języku polskim, a warsztaty mają na celu zapoznanie specjalistów z praktycznym wykorzystaniem modelu.

 

Prowadzący zajęcia: Teresa Jadczak-Szumiło, Dorota Babińska-Waluś

 

 


 

 

 konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Żywcu
14  8137 0009 0007 7666 3000 0020