Rejestracja:  33 861 38 44
w godz. 8:00-11:00 i 14:00-16:00  

  

O nas

 item — Centrum Psychologiczne » Nasz zespół

 

Teresa Jadczak-Szumiło
dr n.społecznych, psycholog

 

Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu — promotor prof. Elżbieta Hornowska.
Absolwentka studiów podyplomowych "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna" UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka.
Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przemocy.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci — opracowała w tym obszarze kwestionariusz do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS — skala do oceny noworodków T. Brazeltona...

Teresa Jadczak-Szumiło
dr n.społecznych, psycholog

 

Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - promotor prof. Elżbieta Hornowska.

Absolwentka studiów podyplomowych "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna" UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka.

Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przemocy.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci - opracowała w tym obszarze kwestionariuszn do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS - skala do oceny noworodków T. Brazeltona.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia "Zasłużony dla Służby Zdrowia"  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.). Badania prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem, lekarzem radiologiem CM UJ w Krakowie.

 • W latach 1990 - 1993 pracowała jako asystent na Uniwersytecie Warszawskim w katedrze Dydaktyki Ogólnej u prof. Czesława Kupisiewicza
 • W latach 1993 - 2004 opracowała koncepcję i prowadziła poradnię Zespół Pomocy Rodzinie w Żywcu - nagroda ministra pracy za wybitne osiągnięcia w pomocy społęcznej
 • W latach 1997- 1998 uczestniczyła w pracach na rzecz stworzenia ośrodków interwencji kryzysowej po powodzi w Polsce - zespół rządowy.
 • W latach 2013-2015 była konsultantem w poradni FASD w Wojewódzkim Szpitalu Pediatrycznym im. św. Ludwika w Krakowie.
 • W latach 2002 - 2016 pracowała na rzecz rodziców zastępczych i adopcyjnych. Jest autorką programu Zrozumieć Dziecko dla rodziców zastępczych, wspólnie z Emilem Szumiło opracowała program Akademii Świadomego Rodzica który obecnie funkcjonuje pod nazwą Regulacje Emocji dla Rodziców - program pracy nad poprawą więzi w rodzinie. 
 • Prowadziła obozy terapeutyczne dla dzieci z FASD
 • Od roku 1993 jest ekspertem w PARPA Warszawa w zakresie socjoterapii i FASD.
 • W latach 2013 - 2014 była konsultantem progamu badawczego ALICJA - program epidemiologiczny w zakresie FASD
 • Jest wykładowcą na podyplomowych studiach z diagnozy i terapii neuropsychologicznej UMCS Lublin.
 • Jest autorką kwestionariusza neurorozwojowego dla niemowląt i małych dzieci BND
 • Jest autorką całościowego MODELU TERAPII DLA DZIECI Z FASD
 • Prowadzi superwizję dla diagnostów FASD w Polsce
 • Prowadzi superwizję dla specjalistów pracujacych w obszarze zaburzeń przywiązania

 

 Publikacje:

 1. Jadczak-Szumiło, T. Grupa Socjoterapeutyczna w: E. Kozdrowicz /red./ Poradnia w szkole. Wyd. KKT Warszawa 1990
 2. Jadczak-Szumiło, T.;Sołtys, E. (2001)  Jestem na moście, czyli jak pomóc dziecku po powodzi. Polsko -Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa
 3. Jadczak-Szumiło T., Tylko mnie kochaj Świat Problemów nr 3, marzec 2006
 4. Jadczak-Szumiło T., Sytuacje kryzysowe i interwencja kryzysowa w: M. Taraszkiewicz red. (2007) Sytuacje kryzysowe w szkole, CODN Warszawa
 5. Jadczak-Szumiło, T. (2008) Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD, PARPA , Warszawa.
 6. Jadczak-Szumiło, T.(2008) Dlaczego potrzebna jest wczesna diagnoza dla dzieci z FASD? Świat problemów nr 12.
 7. Jadczak-Szumiło, T.; Kałamajska-Liszcz, K.(2009) Biorę odpowiedzialność - program profilkatyczny dla młodzieży na temat FASD, PARPA Warszawa
 8. Jadczak-Szumiło, T.(2015) Problemy diagnostyczne dzieci z FASD - implikacje do diagnozy. Podsumowanie 15 lat badań własnych nad problemem dzieci z FASD w Polsce w: Niemierko, B.; Szmigiel, M.K.(red.) wyd. PTDE Kraków
 9. Jadczak-Szumiło, T.(2016) Teoria przywiązania i jej zastosowanie w pracy z rodziną w: Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji (red.) Krasiejko, I.; Ciczkowska-Giedziun, M. wyd. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa
 10. Jadczak-Szumiło, T. (2016) Przywiązanie jako istotny czynnik rozwoju człowieka w: Spektrum autyzmu - neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Rozetti , A.; Rybakowski, F. ( red.) wyd.: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Łódź-Warszawa
 11. Jadczak-Szumiło, T.(2016) Diagnoza preautyzmu w: Spektrum autyzmu - neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące, Rozetti, A.; Rybakowski, F. (red.)  wyd.: Krajowe Wydawnictwo Autyzmu, Łódź-Warszawa
 12. Jadczak-Szumiło, T.(2016) Rozwój mowy u dzieci z FASD w: Wczesna Interwencja logopedyczna, Kaczorowska-Bray, Milewski, S.(red) Wyd. Harmonia, Gdańsk
 13. Jadczak-Szumiło, T.(2018) Model Pomocy dla dzieci z FASD. - w druku
 14. Jadczak-Szumiło, T (2018) Problemy emocjonalne dzieci w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa

Broszury edukacyjne:

 

 • M. Czub, Jadczak-Szumiło T. Pierwszy rok życia dziecka Broszura dla programu Rodzina na Starcie.
 • Zrozumieć dziecko z FASD
 • FAS - Fundacja ETOH
 • Trauma - Fundacja ETOH
 • Przywiązanie - Fundacja ETOH

 


 

Emil Szumiło

 

Psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie psychoterapii lęku i zaburzeń osobowości. Pomaga rodzicom w rekonstrukcji bezpiecznego stylu przywiązania u dzieci. Pracuje w ramach nowego podejścia terapeutycznego stworzonego przez Jeffreya Younga dyrektora Instytutu Psychoterapii w Nowym Jorku. Opracował cykl zajęć dla rodziców pomagających lepiej rozumieć zachowania dzieci.  Jest autorem programu związanego z pracą nad stylami przywiązania w rodzinie. Program funkcjonował pod nazwą Akademia Świadomego Rodzica  - a obecnie Program Regulacji Emocji dla rodziców. Specjalizuje się w pomocy rodzinom w zakresie rekonstrukcji więzi, zmiany stylu przywiązania, zwiększenia kompetencji rodziców w zakresie rozumienia dzieci i budowania dobrych relacji w rodzinie.

 


 

Bernadetta Wołoszyn

 

Jest fizjoterapeutą. Specjalizuje się w zakresie neurostymulacji dzieci takimi metodami jak: terapia manualna, terapia sensoryczna, terapia odruchów, terapia motoryczna. Wykorzystuje w swojej pracy także metodę MNRI®. Jest to kompleksowy zestaw programów, które koncentrują się na odruchach motorycznych i integracji systemu sensorycznego. Pracuje jako terapeuta na obozach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym FASD. Jest diagnostą w zakresie deficytów neurorozwojowych oraz terapeutą neurorozwojowym. Specjalizuje się w neurostymulacji i rehabilitacji niemowląt i małych dzieci.
Jest diagnozstą i terapeutą neurorozwojowym  w zakresie protokołu BND.

 


 

Hanna Antczak

Z wykształcenia prawnik, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, z zamiłowania rodzic, trener umiejętności rodzicielskich w naszym zespole. Od wielu lat wspiera rodziców w tym rodziców adopcyjnych w prowadzeniu dzieci, zwłaszcza jeśli potrzebują pomocy w pracy nad stylem przywiązania. Razem z Emilem Szumiło i dr Teresą Jadczak-Szumiło prowadzi warsztaty i treningi umiejętności rodzicielskich oparte o regulację emocji w paradygmacie przywiązania. Specjalizuje się w edukacji specjalistów w zakresie krzywdzenia dzieci i traumy wczesnodziecięcej. Pracuje w programach edukacyjnych prowadzonych przez Item-Centrum Psychologiczne i W Fundacji Rodzina od A do Z w ramach realizacji zadań z Narodowego programu Zdrowia.

 


 

 

Edyta Gotkowska

Jest pedagogiem, absolwentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neurorozwojowej. Pracuje jako członek zespołu  na turnusach terapeutycznych dla dzieci z FASD. Aktywnie pracowała nad opracowaniem modelu programu terapii dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym FASD. Specjalizuje się w neurostymulacji rozwoju dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

 


 

Dr n.med. Przemysław Zakowicz — Lekarz Specjalista Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Kierownik Oddziału, Dyrektor Medyczny Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Jest wykładowcą akademickim w Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także w Prefekt Oxford Neurological Society. Obecnie pełni funkcję Lubuskiego Konsultanta Wojewódzkiego. Jest absolwentem szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Zakład Genetyki w Psychiatrii.

Zainteresowania szczególne: psychopatologia małego dziecka, spektrum schizofrenii, psychopatologia fenomenologiczna. Autor prac naukowych w czasopismach polskich i międzynarodowych.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zarówno w zakresie takich obszarów jak trauma wczesnodziecięca, FASD i zaburzenia przywiązania.

 


 

Lek. med. Szymon Grzywacz — lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, współpraca przy warsztatach dla rodziców

W-ce - prezes Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii PTO — ozon. Członek Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej.
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Przez 7 lat pracował w klinice kardiologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Odbywał szkolenia medyczne  w Polsce (pod okiem konsultanta krajowego w dziedzinie interny prof. J. Imieli) i w Niemczech — Diakoniesches Krankenhaus Schwabisch Hall Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Friedrich-Schiller-Uniwersitat-Uniwersitatklinikum w Jenie.
Szkolenia z zakresu medycyny naturalnej i ozonoterapii odbywał m.in. w Zurychu, Bukareszcie, Berlinie, Recklinghausen i Rzymie.
Prowadził wykłady dla studentów GWSP w Chorzowie z zakresu medycyny naturalnej, prelekcje na kongresach naukowych m.in. na pierwszej konferencji w Polsce poświęconej ozonoterapii w roku 2016, warsztaty dla lekarzy, spotkania edukacyjne dla pacjentów kardiologicznych i onkologicznych, a także programy z zakresu prewencji nowotworów.
W praktyce lekarskiej wykorzystuje metody lecznicze wchodzące w skład medycyny zintegrowanej, propaguje i praktykuje zdrowy styl życia, naturalne metody prewencji i leczenia. Na co dzień pracuje w Instytucie Ozonoterapii Salus w Warszawie. Na stałe współpracuje z Centrum Item, konsultując rodziny w zakresie naturalnego wspomagania zdrowia, doboru diety i suplementacji, oczyszczania organizmu. Dobór diety i suplementacji odbywa się zawsze po wykonaniu zindywidualizowanej diagnostyki.

 


 

 

Aleksandra Tlałka

Obsługa sekretariatu.

Telefoniczna rejestracja pacjentów w godzinach 8:00-11:00 oraz 14:00-16:00

 


 

Wszystkie osoby, z jakimi współpracujemy, wymieniane są na naszej stronie! 

Powoływanie się na współpracę z naszą pracownią bez adnotacji na stronie www.item-psychologia.pl jest nieuprawnione i w żaden sposób nieuzgodnione!

 

Współpraca z innymi instytucjami:

Zakład Radiologii Collegium Medicum UJ

PARPA Warszawa

Międzynarodowe konsorcjum badań nad FAS — CIFASD