Sekretariat:

Centrum Psychologiczne ITEM w Żywcu

33 861 38 44

item - Centrum Psychologiczne » nasz zespół


Teresa Jadczak-Szumiło
dr n.społecznych, psycholog

 

Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - promotor prof. Elżbieta Hornowska.
Absolwentka studiów podyplomowych "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna" UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka.
Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przemocy.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci - opracowała w tym obszarze kwestionariuszn do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS - skala do oceny noworodków T. Brazeltona...


czytaj więcej »

 

 

Emil Szumiło

 

Psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie psychoterapii lęku i zaburzeń osobowości. Pomaga rodzicom w rekonstrukcji bezpiecznego stylu przywiązania u dzieci. Pracuje w ramach nowego podejścia terapeutycznego stworzonego przez Jeffreya Younga dyrektora Instytutu Psychoterapii w Nowym Jorku. Opracował cykl zajęć dla rodziców pomagających lepiej rozumieć zachowania dzieci. W latach 2002 - 2017 współpracował z Fundacją EY. W ramach współpracy konsultował rodziców na turnusach terapeutycznych, prowadził warsztaty w programie Zrozumieć Dziecko. Jest autorem programu Akademia Świadomego Rodzica  - program przeznaczony dla rodziców zastępczych i adopcyjnych. Prowadził cztery edycje tego programu dla rodziców i jedną edycje dla specjalistów. Prowadzi warsztaty dla rodziców z zakresu pracy nad regulacją emocji.
Superwizuje zespół psychoterapeutów pracujących z uzależnioną młodzieżą oraz superwizuje pracowników socjalnych pracujących z rodzinami zastępczymi.

 

 

Bernadetta Wołoszyn

 

Jest fizjoterapeutą. Specjalizuje się w zakresie neurostymulacji dzieci takimi metodami jak: terapia manualna, terapia sensoryczna, terapia odruchów, terapia motoryczna. Wykorzystuje w swojej pracy także metodę MNRI®. Jest to kompleksowy zestaw programów, które koncentrują się na odruchach motorycznych i integracji systemu sensorycznego. Pracuje jako terapeuta na obozach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym FASD. Jest diagnostą w zakresie deficytów neurorozwojowych oraz terapeutą neurorozwojowym. Specjalizuje się w neurostymulacji i rehabilitacji niemowląt i małych dzieci.
Jest diagnozstą i terapeutą neurorozwojowym  w zakresie protokołu BND.

 

 

Lek. med. Szymon Grzywacz - lekarz, specjalista chorób wewnętrznych

 

Wice - prezes Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii PTO - ozon. Członek Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej.
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Przez 7 lat pracował w klinice kardiologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Odbywał szkolenia medyczne  w Polsce (pod okiem konsultanta krajowego w dziedzinie interny prof. J. Imieli) i w Niemczech - Diakoniesches Krankenhaus Schwabisch Hall Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Friedrich-Schiller-Uniwersitat-Uniwersitatklinikum w Jenie.)
Szkolenia z zakresu medycyny naturalnej i ozonoterapii odbywał m.in. w Zurychu, Bukareszcie, Berlinie, Recklinghausen i Rzymie.
Prowadził wykłady dla studentów GWSP w Chorzowie z zakresu medycyny naturalnej, prelekcje na kongresach naukowych m.in. na pierwszej konferencji w Polsce poświęconej ozonoterapii w roku 2016, warsztaty dla lekarzy, spotkania edukacyjne dla pacjentów kardiologicznych i onkologicznych, a także programy z zakresu prewencji nowotworów.
W praktyce lekarskiej wykorzystuje metody lecznicze wchodzące w skład medycyny zintegrowanej, propaguje i praktykuje zdrowy styl życia, naturalne metody prewencji i leczenia. Na codzień pracuje w Instytucie Ozonoterapii Salus w Warszawie. Na stałe współpracuje z Centrum Item konsultując rodziny w zakresie naturalnego wspomagania zdrowia, doboru diety i suplementacji, oczyszczania organizmu. Dobór diety i suplementacji odbywa się zawsze po wykonaniu zindywidualizowanej diagnostyki.

 

 

Lek.med. Joanna Boroń - Zyss

 

Jest lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży. Kieruje oddziałem psychiatrii dziecięcej Wielospecjalistycznego Szpitala Pediatrycznego w Krakowie. Specjalizuje się w różnicowej diagnozie klinicznej: autyzm, ADHD, FASD, tiki. lęki. Posiada certfikat diagnosty w zakresie FASD.

 

 

Lek. med. Karolina Jadczak - Łoboda

 

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie psychiatrii osób dorosłych. Ukończyła Studia Podplomowe na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie: Podstawy psychoterapii - 2 lata pod kierunkiem, Szczegółowe problemy psychoterapii - 2 lata. Studia pod kierunkiem naukowym prof. J. Aleksandrowicza.
Posiada certyfikat w zakresie diagnozy FASD.

 

 

mgr Edyta Gotkowska

 

Jest magistrem pedagogiki, absolwentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neurorozwojowej. Pracuje jako członek zespołu  na turnusach terapeutycznych dla dzieci z FASD. Aktywnie pracowała nad opracowaniem modelu programu terapii dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym FASD. Specjalizuje się w neurostymulacji rozwoju dla dzieci przedszkolnych i szkolnych.

 

Aneta Ładusiak-Mrowiec

Obsługa sekretariatu.

 

Współpracujemy takze z innymi specjalistami:

 

 

Michalina Jarosz - pedagog, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Jagoda Zembek - psycholog, logopeda, specjalista ds. neurostymulacji dzieci i wczesnej interwencji

Urszula Mirosz - logopeda, spcjalista w zakresie stymulacji odruchów i wczesnej interwencji logopedycznej

Katarzyna Kałamajska-Liszcz - specjalista w zakresie neurostymulacji dzieci; wspiera rodziców adopcyjnych w zakresie korekty zaburzeń przywiązania i traumy wczesnodziecięcej

dr n.med. Krzysztof Liszcz - lekarz psychiatra. Specjalizuje się w pracy z rodzinami adopcyjnymi. Posiada certyfikat diagnosty FASD.

 

Współpraca z innymi instytucjami:

 

Zakład Radiologii Collegium Medicum

UJ PARPA Warszawa

Międzynarodowe konsorcjum badań nad FAS - CIFASD