Sekretariat:

Centrum Psychologiczne ITEM w Żywcu

33 861 38 44

item - Centrum Psychologiczne » aktualności


2018-04-27

Zapraszamy na Szkolenie

FASD - od diagnozy do terapii

26-27 styczeń 2019

Warszawa

Szkolenie dla rodziców i specjalistów.

Prowadzący dr Teresa Jadczak-Szumiło


Ankieta zgłoszeniowa TUTAJ!

Rozpoczynamy nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA !

2018-02-08

W ramach Narodowego Programu Zdrowia

We wspólpracy z PARPA

Rozpoczynamy nabór na BEZPŁATNE  SZKOLENIA!

dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych

Ankieta zgłoszeniowa TUTAJ!