Rejestracja:  33 861 38 44
w godz. 8:00-11:00 i 14:00-16:00  

  

item - Centrum Psychologiczne » Artykuły

 

Więź jest siłą!
2021-07-16

System przywiązania określa nie tylko sposób regulacji emocji czy nasze zasoby związane z reakcją na stres. Ta skomplikowana relacja, jaka tworzy się w bliskości, wpływa na bardzo wiele naszych procesów rozwojowych. Również na język, jakim się posługujemy.

 

Zwroty, dobór przymiotników i opis zachowania w bliskiej relacji czy w sytuacjach trudnych pozwala nam zrozumieć jak kształtował się rozwój doświadczeń związanych z tym co nazywamy przywiązaniem.