Rejestracja:  33 861 38 44
w godz. 8:00-11:00 i 14:00-16:00  

  

item - Centrum Psychologiczne » Artykuły

 

Tym razem o mleku mamy...
2021-08-10

Dzieci po przyjściu na świat rozwijają przywiązanie jako warunek przetrwania w naszym gatunku. Są wyposażone w neurobehawioralne mechanizmy, które prowokują mamę do zakochania się w nich. Dzięki temu one zakochują się w mamie. Mogą rozwijać swój mózg i żyć. Cząsteczka chemiczna, która uwalnia mleko z piersi mamy, uczestniczy także w zmniejszaniu reakcji paniki wywołanej separacją.

Dzięki niej dochodzi w mózgu do produkcji szeregu substancji chemicznych związanych z miłością. Substancje te, co może być szokujące przynależą do grupy opoidów. Pośredniczą one w matczynej miłości, a później w miłości między dorosłymi. Jak mówił Jaak Pankseep - " fizjologia macierzyństwa to fizjologia miłości".

 

Teresa Jadczak-Szumiło