Sekretariat:

Centrum Psychologiczne ITEM w Żywcu

33 861 38 44

 Fundacja Rodzina od A do Z - Zintegrowany program wychowawczy dla szkół Montessori